Winam-IP-Chủ Đề Rừng Rậm 03

Winam-IP-Chủ Đề Rừng Rậm 03

Cấu trúc trò chơi mềm là trung tâm vui chơi trong nhà lớn bao gồm nhiều khu vực vui chơi nhắm đến các nhóm trẻ hoặc sở thích khác nhau, chúng tôi kết hợp các chủ đề đáng yêu với cấu trúc vui chơi trong nhà để tạo ra một môi trường vui chơi nhập vai cho trẻ em. Từ thiết kế đến sản xuất, các cấu trúc này đều đáp ứng các yêu cầu của ASTM, EN, CSA, AS. Đó là tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất trên toàn thế giới.

CHIỀU CAO : 21’4 “(6,5m)
KÍCH THƯỚC : 58’12 “x 128’1” (17,98m x 39,04m)
CÔNG SUẤT NGƯỜI DÙNG : 400
SỐ SẢN PHẨM : Aferica-A

Cấu trúc trò chơi mềm là trung tâm vui chơi trong nhà lớn bao gồm nhiều khu vực vui chơi dành cho các nhóm trẻ em hoặc sở thích khác nhau, chúng tôi kết hợp các chủ đề đáng yêu với cấu trúc vui chơi trong nhà để tạo ra một môi trường vui chơi nhập vai cho trẻ em. Từ thiết kế đến sản xuất, các cấu trúc này đều đáp ứng các yêu cầu của ASTM, EN, CSA. Đó là tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất trên toàn thế giới.