Chào mừng bạn đến với SANCHOI.CC, một diễn đàn được xây dựng với mục đích phát triển một kênh chia sẻ thông tin thân thiện và hữu ích cho cộng đồng, phản ánh hoàn toàn trung thực góc nhìn cá nhân của các thành viên, cho phép thành viên đăng, chia sẻ và trao đổi Nội Dung được cho phép.

Thông qua việc sử dụng website www.sanchoi.cc của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận về Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này. Nếu bạn muốn trở thành một thành viên và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng. Xin lưu ý rằng, bạn chỉ có thể sử dụng Diễn đàn này nếu bạn đồng ý bị ràng buộc bởi toàn bộ các điều khoản của Thỏa Thuận này và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Thỏa Thuận này có thể được thay đổi bởi SANCHOI.CC ở bất kỳ thời điểm nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi những thay đổi của Thỏa Thuận này được đăng tải sẽ được xem là bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.

Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ:

 1. CHẤP THUẬN THỎA THUẬN VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
 2. NĂNG LỰC PHÁP LÝ
 3. SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ
 4. QUY ĐỊNH CỦA SANCHOI.CC VỀ CÁC NỘI DUNG CHIA SẺ, ĐĂNG TẢI, BÌNH LUẬN
 5. THÔNG TIN THÀNH VIÊN
 6. QUYỀN SỞ HỮU
 7. CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN
 8. CÁC HÀNH VI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
 9. TẠM KHÓA/GỠ BỎ HỒ SƠ CỦA THÀNH VIÊN
 10. LIÊN KẾT VỚI WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA/GIAO DỊCH VỚI CÁC NHÀ QUẢNG CÁO VÀ TÀI TRỢ
 11. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
 12. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
 13. BỒI THƯỜNG
 14. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ VI PHẠM/KHIẾU NẠI/CÂU HỎI
 15. THÔNG BÁO VÀ BẢO MẬT
 16. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HIỆU LỰC
 17. HỦY BỎ
 18. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 19. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 20. SỬA ĐỔI

CHẤP THUẬN THỎA THUẬN VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thỏa thuận điện tử: Thỏa Thuận này là một hợp đồng điện tử nhằm thiết lập các điều khoản pháp lý ràng buộc đối với việc sử dụng diễn đàn và chế độ thành viên của bạn khi sử dụng Dịch Vụ. Vì các Dịch Vụ được cung cấp trên phiên bản điện tử, bạn phải đồng ý với các thông tin điện tử quan trọng được cung cấp bởi SANCHOI.CC nếu bạn muốn sử dụng các Dịch Vụ. Bạn đồng ý với những gì được quy định trong Thỏa Thuận này, các thông báo, thông tin được tiết lộ, thông tin, các chính sách và những tài liệu khác dưới hình thức điện tử (gọi chung là các "Hồ Sơ Điện Tử”), hơn là được thể hiện trên giấy. Việc đồng ý nhận các Hồ Sơ Điện Tử của bạn áp dụng cho tất cả các thông báo, thông tin được tiết lộ, văn bản, các hồ sơ hoặc các tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào mà SANCHOI.CC có thể cung cấp theo yêu cầu của bạn.

NĂNG LỰC PHÁP LÝ

Bạn phải ít nhất từ đủ 16 tuổi để có thể sử dụng website này hay đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Việc sử dụng Dịch Vụ của thành viên sẽ được xem là vô hiệu khi vi phạm các điều cấm. Thông qua việc sử dụng website, bạn khẳng định và đảm bảo rằng:

(i) bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để ký kết Thỏa Thuận này và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này và

(ii) bạn chưa từng bị kết án về tội cưỡng bức hay giết người và/hoặc bị xem như là một tội phạm liên quan đến tình dục ở bất kỳ một quốc gia nào. HIỆN TẠI SANCHOI.CC KHÔNG THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA TIỀN ÁN TIỀN SỰ ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN CỦA MÌNH. Tuy nhiên SANCHOI.CC bảo lưu quyền kiểm tra tiền án tiền sự, vào bất kỳ lúc nào và sử dụng các hồ sơ công khai sẵn có, để xác nhận việc tuân thủ của các bạn đối với khoản mục này. Bằng cách chấp thuận các điều khoản và điều kiện này, bạn đã đồng ý với bất kỳ việc kiểm tra nào theo đó.

SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ

a. Thành Viên. Bạn có thể trở thành một thành viên của Dịch Vụ mà không mất phí (“Thành Viên”). Với tư cách là một Thành Viên, bạn sẽ có thể sử dụng tất cả các chức năng và dịch vụ có sẵn trong Dịch Vụ.

b. Yêu cầu về tên đăng nhập và hình ảnh đại diện. Với mục đích xây dựng một trang mạng xã hội công khai và minh bạch, Thành Viên đồng ý và chấp thuận các điều kiện khi đăng ký Thành Viên như sau:

 • Đối với tên đăng nhập của Thành Viên: Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi đăng ký tài khoản trên SANCHOI.CC, bạn phải mô tả chính xác về bản thân thông qua việc cung cấp cho chúng tôi thông tin xác minh cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại và địa chỉ mail). Bên cạnh đó, bạn KHÔNG được phép sử dụng tên đăng nhập là các tên thương mại và/hoặc tên cá nhân khác và/hoặc tên tổ chức khác, mà không được sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng.
 • Đối với hình đại diện của Thành Viên: Bạn không được phép

(i) sử dụng hình ảnh phản cảm;

(ii) hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam;

(iii) chứa thông tin liên hệ cá nhân/tổ chức;

(iv) chứa nhãn hiệu, logo và các nội dung khác đã được bảo hộ theo quy định pháp luật, mà không được sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng.

c. Sử dụng độc quyền. Tài khoản của bạn là tài khoản được sử dụng độc quyền bởi bạn. Bạn không được phép ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản của bạn, và bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản của mình cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Bạn thừa nhận rằng SANCHOI.CC không chịu trách nhiệm nếu một bên thứ ba truy cập vào tài khoản của bạn do tài khoản của bạn bị đánh cắp hoặc chiếm dụng tên đăng nhập và mật khẩu.

d. Bảo mật tài khoản. Bạn phải chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu của mình trong suốt quá trình đăng ký, và bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện dưới tên đăng nhập và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý

(i) ngay lập tức thông báo với SANCHOI.CC về bất kỳ việc sử dụng trái phép tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn hay bất kỳ sự vi phạm nào về bảo mật, và

(ii) bảo đảm rằng bạn đăng xuất tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. SANCHOI.CC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ điều khoản này. Bạn phải hết sức thận trọng khi truy cập vào tài khoản của mình bằng điện thoại dùng chung để những người khác không thể xem hoặc lưu lại mật khẩu hay các thông tin cá nhân khác của bạn.

e. Khai báo thông tin. Bạn phải tự chịu trách nhiệm, và chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý liên quan đến,

(i) thông tin và nội dung bạn cung cấp trên Dịch Vụ;

(ii) thông tin và nội dung mà bạn đăng tải, truyền tải, công bố, hay làm cho chúng có sẵn để sử dụng (sau đây gọi chung là "Nội Dung”) thông qua việc sử dụng Dịch Vụ; và/hoặc

(iii) các tương tác của bạn với các Thành Viên khác thông qua Dịch Vụ.

f. Đề phòng và chấp nhận rủi ro. Bạn phải chấp nhận tất cả các rủi ro khi sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các rủi ro có liên quan đến

(i) bất kỳ các tương tác trực tuyến hoặc không trực tuyến nào với những người khác, và/hoặc

(ii) bất kỳ trách nhiệm/nghĩa vụ pháp lý nào với cơ quan có thẩm quyền khi đăng/chia sẻ/công khai/chỉnh sửa bất kỳ Nội Dung nào trong Dịch vụ. Bạn đồng ý thực hiện các biện pháp đề phòng cần thiết khi gặp gỡ các cá nhân/hoặc công khai bất kỳ Nội Dung nào thông qua Dịch Vụ.

g. Không bảo đảm. SANCHOI.CC không thể và không kiểm soát các Nội Dung trong website và Nội Dung giữa bất kỳ Thành Viên nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng SANCHOI.CC KHÔNG bảo đảm, dù là rõ ràng hay ám chỉ, về tính tương thích giữa bạn với các cá nhân mà bạn có thể giao tiếp hay gặp gỡ hay nói chuyện thông qua Dịch Vụ. SANCHOI.CC KHÔNG chịu trách nhiệm và từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ và tất cả các Nội Dung. Theo đó, Thành Viên sẽ tự chịu mọi rủi ro liên quan đến bất kỳ buổi gặp gỡ hoặc giao tiếp hoặc trò chuyện giữa các Thành Viên.

h. Bảo đảm hoạt động. SANCHOI.CC sẽ cố gắng hết sức để website luôn vận hành tốt nhất có thể, tuy nhiên SANCHOI.CC không bảo đảm sẽ hoạt động hay vận hành suốt thời gian do việc bảo trì, nâng cấp và những khó khăn kỹ thuật tiềm tàng.

i. Báo cáo vi phạm. Bạn phải kịp thời báo cáo/thông báo cho chúng tôi thông qua email [email protected] bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa Thuận này của những người khác, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với các Thành Viên.

j. Xóa bỏ nội dung. SANCHOI.CC có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát thông tin hay tài liệu mà bạn đã cung cấp khi sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải tại những nơi công cộng của Ứng Dụng. SANCHOI.CC sẽ có quyền, tại bất kỳ thời điểm nào, xóa bỏ những thông tin hay tài liệu mà, theo quyết định duy nhất của SANCHOI.CC, là vi phạm hoặc có thể vi phạm bất kỳ điều luật hiện hành nào hoặc tinh thần của Thỏa Thuận này.

k. Đăng tải và các giới hạn đăng tải. Bạn KHÔNG được đăng tải lên Ứng Dụng, truyền tải cho những Thành Viên khác, trao đổi bất kỳ các Nội Dung (hoặc liên kết tương ứng), hay tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên Ứng Dụng hoặc thông qua Dịch Vụ, dẫn đến việc đăng tải, phát hành, phân phối, thảo luận và/hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây:

 • Chống đối nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây hại cho an ninh quốc gia, trật tự và an ninh xã hội; tuyên truyền kích động, khủng bố, kích động gây thù hận, gây xung đột giữa con người, chủng tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, xúc phạm dâm dục, đồi trụy, tội phạm, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, vi phạm văn hóa truyền thống;
 • Thảo luận, chia sẻ nội dung không liên quan tới Nội Dung của Dịch vụ, Nội Dung không tuân theo pháp luật Việt Nam và văn hóa truyền thống;
 • Thảo luận các vấn đề chính trị bất hợp pháp/ bị cấm;
 • Tiết lộ dưới mọi hình thức bí mật, quân sự, an ninh, văn hóa, kinh tế của chính phủ và các Nội Dung bí mật khác;
 • Quảng cáo, tuyên truyền, buôn bán hàng hoá và dịch vụ hoặc phổ biến truyền thông các tác phẩm, văn học, nghệ thuật và công khai những nội dung bị pháp luật nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cấm;
 • Thực hiện các hoạt động thương mại trên Ứng Dụng mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của SANCHOI.CC;
 • Quấy rối, lạm dụng bằng lời nói, làm phiền hoặc có bất kỳ hành vi xâm phạm lợi ích hợp pháp nào của người khác, thông tin bí mật của người khác, không gian riêng tư của người khác, cũng như chống lại chính sách của SANCHOI.CC. Thành Viên có thể đăng hình ảnh cá nhân của anh ấy/cô ấy. Tuy nhiên, để sử dụng bất kỳ ảnh của một người nào khác, Thành viên phải được sự đồng ý bằng văn bản với chủ sở hữu hình ảnh đó. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh của người khác dẫn đến hành vi vi phạm đến danh dự của người đó, phẩm giá và uy tín và/hoặc sử dụng hình ảnh của người khác cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đã được đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu đó.
 • Sử dụng SANCHOI.CC để thu thập dữ liệu của các Thành Viên khác, sử dụng và/hoặc công khai thông tin và tài liệu cá nhân của Thành viên khác. Đăng ký Thành Viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục;
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….);
 • Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên SANCHOI.CC mà không được sự đồng ý bằng văn bản của SANCHOI.CC;
 • Lợi dụng SANCHOI.CC để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;
 • Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Ứng Dụng;
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet;
 • Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội Dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau;
 • Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại Nội Dung;
 • Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo bất kỳ Nội Dung nào mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Thành Viên không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội Dung trên Ứng Dụng, cho dù là có hoặc KHÔNG vì mục đích lợi nhuận. Nội Dung được đề cập tại Ứng Dụng này bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì Nội Dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa;
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên SANCHOI.CC xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
 • Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet;
 • Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống SANCHOI.CC.
 • Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của doanh nghiệp/cá nhân và/hoặc của SANCHOI.CC.

QUY ĐỊNH CỦA SANCHOI.CC VỀ CÁC NỘI DUNG CHIA SẺ, ĐĂNG TẢI, BÌNH LUẬN

SANCHOI.CC bảo lưu quyền điều tra và chấm dứt tư cách Thành Viên của bạn nếu bạn lạm dụng việc sử dụng Dịch vụ, hoặc có hành vi được xem là không phù hợp hoặc hành vi của bạn không đúng luật hoặc bất hợp pháp. SANCHOI.CC bảo lưu quyền của mình mà không cần thông báo trước, ngay lập tức xóa và/hoặc chấm dứt tư cách Thành Viên Thành Viên vi phạm một trong các hành vi sau (bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng tải, chia sẻ, bình luận):

 • Vi phạm bất kỳ hoạt động bị cấm nào và/hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định trong Thỏa Thuận này;
 • Nội dung không được viết bằng tiếng Việt có dấu và từ ngữ trong Nội Dung không tuân thủ chuẩn mực chung của chính tả và ngữ pháp tiếng Việt;
 • Đưa thông tin, bài viết từ sách, báo, website, diễn đàn khác, nhưng không nêu rõ nguồn gốc của nội dung bài viết đó và/hoặc không đảm bảo tính pháp lý và/hoặc có Nội Dung không phù hợp với tiêu chí của SANCHOI.CC.
 • Đưa Nội Dung sai chuyên mục; sai chủ đề. Ví dụ: Bài trả lời không liên quan Nội Dung đang được thảo luận, không mang tính chất thảo luận hoặc trả lời các bài viết trước đó;
 • Quảng cáo thương mại vì mục đích khác ngoài lợi ích của SANCHOI.CC. Ví dụ: Các bài viết đưa thông tin liên lạc, mô tả dịch vụ sản phẩm nhằm mục đích thương mại hoặc dẫn link tới các trang mua bán trực tuyến;
 • Chia sẻ các Nội Dung hay bình luận mang nội dung rác. Ví dụ: Nội Dung chỉ có những từ mang tính chất cảm thán (Khùng, điên, chán…) hoặc Nội Dung ngắn không có giá trị về mặt thông tin (lượng thông tin truyền tải trong bài viết hầu như không có) mà chỉ có tính chất làm loãng chủ đề; bài chỉ có biểu tượng biểu hiện cảm xúc (emotion icon); Nội Dung chỉ toàn chữ in hoa, in đậm toàn bài; nhiều chủ đề có cùng nội dung được gửi lên cách nhau không bao lâu; Nội Dung trả lời lạc chủ đề, chen ngang vào cuộc thảo luận; Nội Dung mang tính chất nói chuyện phiếm, trao đổi cá nhân, xin cho tài liệu, mời khảo sát, không thảo luận về chủ đề chung; Nội Dung được gửi liên tiếp nhau của cùng một Thành Viên gửi cho cùng một chủ đề trong một khoảng thời gian rất ngắn trừ những Nội Dung mang tính chất riêng biệt cần thiết phải gửi riêng từng bài hoặc một bài dài phải cắt ra làm nhiều bài ngắn; Nội Dung có suy luận thiếu căn cứ, không chính xác;
 • Nội Dung không mang tính xây dựng, đi ngược mục tiêu và định hướng của SANCHOI.CC;
 • Chia sẻ, đăng tải các tài liệu và các thông tin khác không được cho phép, những thông tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của cộng đồng;
 • Chia sẻ, đăng tải nội dung mang tính cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng xấu cho doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp phản ánh thì người đưa bài phải cung cấp các thông tin cần thiết (hoặc bằng chứng) trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được phản hồi;
 • Chia sẻ, đăng tải nội dung vi phạm bản quyền nhằm hoặc không nhằm mục đích thương mại;
 • Phát tán virus, trojan, adware, spyware… hoặc các chương trình ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của website, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông;
 • Có hành vi phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, hệ thống, băng thông, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất của SANCHOI.CC; xâm nhập, sử dụng trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc các nội dung của hệ thống SANCHOI.CC dưới bất kỳ mục đích nào;
 • Nội Dung, hình ảnh gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp hoặc có tính chất lừa bịp trên SANCHOI.CC.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN

a. Chính sách bảo mật. Để tìm hiểu các thông tin về việc thu thập, về việc sử dụng các thông tin và tài liệu do bạn cung cấp, vui lòng nhấp vào Chính sách bảo mật của SANCHOI.CC. Bằng cách truy cập vào Ứng Dụng hay trở thành một Thành Viên, bạn chấp nhận Thỏa Thuận này, Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi và đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo được quy định hoặc dẫn chiếu theo đó.

b. Bảo vệ thông tin cá nhân. SANCHOI.CC sẽ không tiết lộ những thông tin mật và thông tin cá nhân của bạn như email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (nếu có). Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không hoặc không nên thể hiện các thông tin cá nhân và thông tin mật như tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, email và số điện thoại cho công chúng hoặc người khác. Nếu bạn chọn tiết lộ các thông tin này, bạn phải tự mình gánh chịu mọi rủi ro.

c. Không cung cấp thông tin liên lạc. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng bất kỳ địa chỉ email nào, địa chỉ trang web cá nhân hoặc trang tiểu sử mà bạn có trên trang web của bên thứ ba, hay các thông tin liên lạc khác trong hồ sơ của bạn khi sử dụng Dịch Vụ hoặc dưới bất kỳ các hình thức liên lạc nào mà bạn có thể có được với những Thành Viên khác.

d. Tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng SANCHOI.CC có thể tiết lộ thông tin mà bạn cung cấp theo yêu cầu của pháp luật, theo yêu cầu của bên thứ ba, hoặc nếu chúng tôi, theo quyết định của riêng mình, tin rằng việc tiết lộ là hợp lý nhằm

(i) tuân theo luật pháp, các yêu cầu hoặc mệnh lệnh từ việc thi hành pháp luật, hay bất kỳ tiến trình pháp lý nào (cho dù việc tiết lộ này là theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hay không);

(ii) bảo vệ hoặc đảm bảo các quyền và tài sản của SANCHOI.CC, hoặc của một bên thứ ba; hoặc

(iii) bảo vệ sức khỏe hay sự an toàn của một người nào đó, như khi có sự xâm hại hay bạo lực chống lại bất kỳ một người nào (bao gồm cả Thành Viên) bị đe dọa.

e. Tiết lộ để bảo vệ các nạn nhân bị lạm dung. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định nào của Thỏa Thuận này hoặc của Chính Sách Bảo Mật, SANCHOI.CC bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trên Dịch Vụ, theo nhận thức chủ quan của mình, SANCHOI.CC nghi ngờ hay có lý do nghi ngờ, rằng thông tin liên quan đến một bên mà có thể là nạn nhân của sự lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Thông tin có thể được tiết lộ cho người có thẩm quyền, mà SANCHOI.CC theo quyết định của riêng mình, thấy rằng thích hợp để tiếp nhận các thông tin tiết lộ đó. Người có thẩm quyền thích hợp có thể bao gồm nhưng không giới hạn, các cơ quan thi hành luật, ủy ban bảo vệ trẻ em, hoặc các cơ quan tòa án. Bạn phải thừa nhận và đồng ý rằng SANCHOI.CC được phép thực hiện việc tiết lộ này.

f. Dùng thông tin ẩn danh cho mục đích khảo sát. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý cho phép SANCHOI.CC sử dụng một cách ẩn danh thông tin từ bạn và các trải nghiệm của bạn thông qua Dịch Vụ để tiếp tục công việc khảo sát của SANCHOI.CC liên quan đến các mối quan hệ thành công và để cải tiến Dịch Vụ. Nghiên cứu này, được thực hiện bởi các nhà tâm lý học và các nhà khoa học nghiên cứu về hành vi, có thể được công bố rộng rãi trên các báo ở các trường học. Tuy nhiên, tất cả các câu trả lời của bạn đều sẽ được dấu tên, và chúng tôi sẽ không công bố rộng rãi các nghiên cứu chứa các thông tin xác định nhân thân của bạn.

QUYỀN SỞ HỮU

a. Quyền sở hữu thông tin độc quyền. Bạn xác nhận và đồng ý rằng, với tư cách là chủ sở hữu của Ứng Dụng, SANCHOI.CC là chủ sở hữu thông tin độc quyền có giá trị cao, bao gồm nhưng không giới hạn, hồ sơ và hình ảnh tương thích được cấp bằng sáng chế (gọi chung là “Thông Tin Bảo Mật”). SANCHOI.CC sở hữu và giữ lại tất cả các quyền sở hữu độc quyền trong Dịch Vụ và Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả Thông Tin Bảo Mật.

b. Không sử dụng thông tin bảo mật. Bạn sẽ không đăng tải, sao chép, sửa đổi, truyền tải, tiết lộ, hiển thị ở chế độ công khai, tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh từ, phân phối, sử dụng thương mại hoặc tái sản xuất theo bất kỳ cách nào

(i) Thông Tin Bảo Mật hoặc

(ii) tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu khác hoặc thông tin độc quyền khác có thể truy cập được qua Dịch Vụ, mà không có sự đồng ý trước đó bằng văn bản của chủ sở hữu.

c.Thông tin của các Thành Viên khác. Các Thành Viên khác có thể đăng thông tin có bản quyền, bản quyền này được pháp luật bảo vệ cho dù thông tin đó có được xác định là có bản quyền hay không. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ KHÔNG sao chép, chỉnh sửa, công khai, truyền tải, phân phối, thực hiện, hiển thị, sử dụng thương mại hoặc bán bất kỳ thông tin sở hữu trí tuệ nào của SANCHOI.CC hoặc của bên thứ ba nào, có sẵn trên Dịch vụ hoặc Ứng Dụng.

d. Giấy phép cho Nội dung đã Đăng hoặc Truy cập. Bằng cách đăng thông tin hoặc Nội Dung ở chế độ công khai Trên Ứng Dụng, hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập thông qua việc kết nối/chia sẻ Nội Dung của bạn trên tài khoản SANCHOI.CC với bất kỳ trang mạng xã hội nào (ví dụ thông qua Facebook), bạn tự động cấp phép, và bạn đảm bảo và cam kết rằng bạn có quyền cấp, cho SANCHOI.CC, giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không độc quyền, sử dụng, chia sẻ thông tin và Nội Dung đó và cung cấp cho công chúng thông tin hoặc Nội Dung đó, cho dù toàn bộ hoặc một phần và ở bất kỳ định dạng nào. Đôi khi, chúng tôi có thể tạo, thử nghiệm hoặc triển khai các tính năng hoặc chương trình mới trên Ứng Dụng mà bạn có thể tự nguyện chọn tham gia hoặc có thể là một phần của nhóm thử nghiệm có quyền truy cập đặc biệt, phù hợp với các điều khoản và điều kiện bổ sung của các tính năng hoặc chương trình. Bằng cách tham gia vào các tính năng hoặc chương trình như vậy, bạn cấp cho chúng tôi các quyền được nêu trong tiểu mục này liên quan đến các điều khoản và điều kiện bổ sung (nếu có) của các tính năng hoặc chương trình đó.

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

a. Bằng cách gửi Nội Dung tới SANCHOI.CC, bạn đảm bảo rằng bạn là tác giả độc quyền và là chủ sở hữu hợp pháp của Nội Dung đó.

b. Bạn không được đăng tải, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu quyền sở hữu đó. Nếu bạn cho rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép và đăng lên Dịch Vụ theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] với các thông tin sau:

(i) chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền;

(ii) mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;

(iii) mô tả nơi tài liệu mà bạn khiếu nại là vi phạm nằm trên Ứng Dụng;

(iv) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

(v) một tuyên bố bằng văn bản của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép;

(vi) tuyên bố của bạn, được thực hiện theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

c. SANCHOI.CC bảo lưu quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp cho SANCHOI.CC gói hoàn chỉnh về quyền sở hữu đã được chứng minh như đã liệt kê trong phần b bên trên (theo từng trường hợp) và/hoặc cung cấp cho SANCHOI.CC quyết định của cơ quan có thẩm quyền, xác minh về Nội Dung được bạn đăng hoặc tải lên Ứng Dụng của chúng tôi cấu thành sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ hoặc bất kỳ luật nào khác.

CÁC HÀNH VI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

SANCHOI.CC sẽ bảo lưu quyền điều tra và chấm dứt tư cách Thành Viên của bạn nếu bạn lạm dụng Dịch Vụ, hoặc có những hành vi được xem là không thích hợp hoặc không pháp hoặc phạm pháp. Sau đây là danh sách các hành vi mà bạn không được phép thực hiện liên quan đến Dịch Vụ:

a. Bạn sẽ không được giả danh bất kỳ ai hoặc tổ chức nào.

b. Bạn sẽ không “theo dõi” hay nói cách khác là quấy rối bất kỳ người nào.

c. Bạn sẽ không mồi chài mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thực hiện bất kỳ các hoạt động nào có liên quan đến mại dâm.

d. Bạn sẽ không thể hiện hay ám chỉ rằng bất kỳ lời tuyên bố nào của bạn đều được chứng thực bởi SANCHOI.CC mà không được chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản.

e. Bạn sẽ không dùng bất kỳ người máy, nhện, các ứng dụng phục hồi/tìm kiếm vị trí, hoặc các thiết bị tự động hay điều khiển khác hoặc các tiến trình phục hồi, lập mục lục, “khai thác dữ liệu”, hoặc sao chép hay phá vỡ sự trình bày hay cấu trúc định hướng của các Dịch Vụ hay Nội Dung của nó.

f. Bạn sẽ không đăng tải, phát tán hay sao chép bất kỳ tài liệu, nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền hay thông tin thuộc chủ quyền sỡ hữu khác dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng thuận trước của người chủ sỡ hữu.

g. Bạn sẽ không xóa bất kỳ các thông báo tác quyền, nhãn hiệu hoặc các thông báo quyền sỡ hữu bên trong Dịch Vụ.

h. Bạn sẽ không can thiệp hoặc phá hủy Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng hoặc máy chủ hoặc các kết nối liên kết với Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng.

i. Bạn sẽ không đăng tải, gửi email hoặc nói cách khác là truyền tải bất kỳ tài liệu nào chứa phần mềm virus hay bất kỳ mật mã, tập tin hoặc chương trình máy tính khác được thiết kế để làm gián đoạn hay phá hỏng hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần cứng và phần mềm của máy tính hoặc các thiết bị viễn thông.

j. Bạn sẽ không giả mạo các tiêu đề hay có các thao tác nhân dạng nhằm mục đích che giấu nguồn gốc của bất kỳ thông tin nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ.

k. Bạn sẽ không “định dạng” hoặc “nhân bản” bất kỳ phần nào của Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng, mà không có sự ủy quyền bằng văn bản trước của SANCHOI.CC. Bạn cũng không được dùng các đánh dấu hoặc mật mã hoặc các thiết bị khác chứa bất kỳ chỉ dẫn tham khảo nào đến SANCHOI.CC hoặc Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng để hướng bất kỳ người nào đến bất kỳ trang web nào khác với bất kỳ mục đích gì.

l. Bạn sẽ không được sửa đổi, bổ sung, cấp giấy phép con, dịch, buôn bán, đảo ngược, giải mã, dịch ngược hay tháo rời bất kỳ phần nào của các Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng hay bất kỳ phần mềm nào được dùng trong Dịch Vụ hoặc yêu cầu người khác làm những việc này.

TẠM KHÓA/GỠ BỎ HỒ SƠ CỦA THÀNH VIÊN

a. Tạm khóa/gỡ bỏ hồ sơ của Thành Viên. Với mục đích tạo ra cơ chế chia sẻ hữu ích và thân thiện cho cộng động, phản ánh hoàn diện góc nhìn cá nhân của Thành Viên, SANCHOI.CC bảo lưu quyền nhưng không có nghĩa vụ:

· Đơn phương xóa, tạm khóa hoặc hạn chế sử dụng Nội Dung đã được chia sẻ/đăng bởi các Thành Viên vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này.

· Loại bỏ bất kỳ và tất cả các quyền của Thành Viên liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của SANCHOI.CC cùng với yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý bất kỳ vụ kiện pháp lý nào (nếu cần thiết), cho bất kỳ hành vi vi phạm nào của Thành Viên trong quá trình sử dụng Dịch Vụ SANCHOI.CC.

· Khi phát hiện những vi phạm như hành vi xâm nhập dữ liệu (hacks), truyền bá Nội Dung bị cấm hoặc những vi phạm khác, SANCHOI.CC có quyền sử dụng những thông tin của Thành Viên (được cung cấp khi Thành Viên đăng ký tài khoản) để chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật;

· Ngay lập tức xóa Nội Dung được chia sẻ, đăng tải bởi Thành Viên vi phạm và/hoặc thông báo, tạm khóa, đình chỉ tương tác của các Thành Viên đó, khi Thành Viên đó vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

· Ngay lập tức xóa Nội Dung được chia sẻ, đăng tải bởi Thành Viên vi phạm và/hoặc thông báo, tạm khóa, đình chỉ tương tác của các Thành Viên đó, trong trường hợp SANCHOI.CC nhận được tố cáo của Thành Viên khác và sau khi SANCHOI.CC tiến hành giám sát và kiểm tra những chứng cứ liên quan, phát hiện Thành Viên đó đó vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

· SANCHOI.CC có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của SANCHOI.CC là quyết định cuối cùng mà tất cả các Thành Viên phải cam kết chấp hành.

b. Quy trình tạm ngưng/xóa tài khoản. Quy trình xử lý vi phạm, tùy từng trường hợp vi phạm sẽ được tiến hành như sau:

(i) Cảnh cáo đối với vi phạm lần đầu: Đối với Thành Viên lần đầu tiên vi phạm Điều Khoản Sử Dụng của SANCHOI.CC liên quan đến định dạng của Nội Dung, vị trí của Nội Dung, chủ đề của Nội Dung;

Nội Dung rác, Nội Dung có quảng cáo, Nội Dung vi phạm danh tiếng của các cá nhân/ tổ chức khác hoặc các hành vi khác vi phạm quyền và lợi ích của SANCHOI.CC, SANCHOI.CC bảo lưu quyền của mình nhưng không có nghĩa vụ, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, gửi cảnh cáo cho Thành Viên đó cùng với việc xóa, định vị lại Nội Dung, lọc Nội Dung quảng cáo, thay đổi từ ngữ không phù hợp, tạm ngưng hiển thị và chờ xác minh làm rõ.

(ii) Khóa tài khoản tạm thời: Đối với các Thành Viên (a) vi phạm, lần thứ hai, các hành vi vi phạm được liệt kê như trên đây và/hoặc (b) thuộc các hành vi bị tạm thời tạm ngưng tài khoản được quy định dưới đây, SANCHOI.CC bảo lưu quyền của mình nhưng không có nghĩa vụ, tạm ngưng tài khoản của người vi phạm trong 07 ngày hoặc 15 ngày (hoặc thời hạn lâu hơn tùy thuộc vào mức độ vi phạm) mà không cần thông báo trước. Để tránh nghi ngờ, các hoạt động tạm ngưng tài khoản tạm thời sẽ bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:

v) Tạm ngưng tài khoản trong 15 ngày sẽ được áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:

 • Chat khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các Thành Viên khác đến các kênh khác của SANCHOI.CC để gây rối hoặc tuyên truyền những Nội Dung vi phạm;

 • Chia sẻ, đăng tải video, âm thanh, hình ảnh có tính chất khiêu dâm, dung tục, khiêu gợi;

 • Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu;

 • Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân;

 • Ăn cắp các Nội Dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

v) Tạm ngưng tài khoản trong 07 ngày sẽ được áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:

 • Công kích, xuyên tạc, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của Thành Viên khác.

 • Lôi kéo cộng đồng Thành Viên có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

(iii) Khóa tài khoản vĩnh viễn: Đối với các Thành Viên vi phạm, lần thứ ba, hành vi vi phạm như trong danh sách lần đầu và/hoặc có Nội Dung vi phạm các luật hiện hành như Nội Dung bị cấm đăng, chia sẻ, trao đổi, SANCHOI.CC có quyền nhưng không có nghĩa vụ khóa, xóa tài khoản của Thành Viên ngay lập tức mà không cần thông báo trước. Để tránh nghi ngờ, tài khoản bị khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:

 • Thành Viên có hành vi lợi dụng SANCHOI.CC nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên Thành Viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chat… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề văn hóa hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

 • Thành Viên chia sẻ, đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc chia sẻ, đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có Nội Dung khiêu dâm;

 • Lợi dụng SANCHOI.CC để chia sẻ, đăng tải Nội Dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;

 • Thành Viên sử dụng Nội Dung, văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin gây hiểu nhầm để giả làm tổ chức hoặc cá nhân khác, nhằm mục đích hoặc không nhằm mục đích lừa đảo;

 • Lạm dụng việc sử dụng Dịch Vụ để đột nhập vào hệ thống máy chủ của SANCHOI.CC để cản trở hoặc trì hoãn quyền truy cập vào SANCHOI.CC, xâm nhập hoặc tấn công các máy chủ SANCHOI.CC để tấn công hoặc bất kỳ hành vi nào gây hại cho hệ thống SANCHOI.CC.

· Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, SANCHOI.CC bảo lưu quyền nhưng không có nghĩa vụ xóa, định vị lại Nội Dung, lọc Nội Dung quảng cáo, thay đổi từ không phù hợp, tạm ngưng hiển thị cho bất kỳ hoạt động nào nêu trên mà không cần thông báo trước cho Thành Viên.

LIÊN KẾT VỚI WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA/GIAO DỊCH VỚI CÁC NHÀ QUẢNG CÁO VÀ TÀI TRỢ

Dịch Vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, các nhà quảng cáo không nằm dưới sự kiểm soát của SANCHOI.CC, và SANCHOI.CC không chịu trách nhiệm về Nội Dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào bên trong một trang liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào của các trang web đó. SANCHOI.CC cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một sự tiện lợi, và việc tổng hợp các liên kết này không hàm ý rằng SANCHOI.CC xác nhận hoặc chấp nhận chịu trách nhiệm về Nội Dung trên trang web của bên thứ ba đó. Trao đổi hoặc giao dịch của bạn với, hoặc tham gia vào chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ rút thăm trúng thưởng được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch Vụ (bao gồm cả thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan, bất kỳ thông tin cá nhân hoặc lựa chọn trong thông tin liên lạc được cung cấp một cách tự nguyện cho các nhà quảng cáo và các nhà tài trợ rút thăm trúng thưởng, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố khác liên quan đến các giao dịch đó) là chỉ giữa bạn và nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ rút thăm trúng thưởng đó. Bạn đồng ý rằng SANCHOI.CC sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh như là kết quả của bất kỳ giao dịch nào, bao gồm việc chia sẻ thông tin mà bạn cung cấp cho SANCHOI.CC với các nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ rút thăm trúng thưởng, hoặc là kết quả của sự hiện diện của nhà quảng cáo đó trên Dịch Vụ. Vui lòng truy cập Chính sách bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

a. Không bảo đảm. PHẦN NÀY SẼ ÁP DỤNG QUYỀN MỞ RỘNG TỐI ĐA TRONG PHẠM VI ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT ÁP DỤNG, VỚI TƯ CÁCH LÀ CHỦ SỞ HỮU CỦA SANCHOI.CC CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “SẴN CÓ” VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG (BAO GỒM TẤT CẢ THÔNG TIN TRONG ĐÓ), BAO GỒM BẤT KỲ HÀM Ý BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HAY KHÔNG VI PHẠM. SANCHOI.CC KHÔNG BẢO ĐẢM VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ AN TOÀN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, LUÔN LUÔN SẴN CÓ, KHÔNG LỖI HOẶC SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, HOẶC BẤT CỨ LỖI TRONG CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. SANCHOI.CC TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC KẾT NỐI VÀ CÓ SẴN CỦA CÁC DỊCH VỤ.

b. Các lưu ý đối với Thành Viên khi lưu trữ, chia sẻ và thảo luận trong SANCHOI.CC Bạn thừa nhận và hiểu được TẤT CẢ rủi ro và sẽ chịu trách nhiệm về những rủi ro đó khi sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các rủi ro có liên quan đến:

· Việc mất thông tin hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bởi các Thành Viên khác trong quá trình chia sẻ thông tin, hình ảnh và Nội Dung khác trong SANCHOI.CC.

· Việc bị khai thác và sử dụng trái phép và/hoặc không được ủy quyền các thông tin của mình bởi các Thành Viên khác, khi chia sẻ thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, ID quốc gia, số thẻ tín dụng, v.v.) trên SANCHOI.CC.

c. Nội Dung của các bên thứ ba. Các ý kiến , tư vấn, báo cáo, chào hàng, hoặc thông tin hay những Nội Dung khác được thực hiện thông qua Dịch Vụ, nhưng không trực tiếp bởi SANCHOI.CC, là của các bên thứ ba tương ứng, và không cần thiết phải trả lời. Những bên thứ ba này sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về các Nội Dung đó. SANCHOI.CC không:

(i) đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin được cung cấp trên Dịch Vụ, hoặc

(ii) áp dụng, xác nhận hoặc chấp nhận trách nhiệm về tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ ý kiến , lời khuyên, hoặc tuyên bố của bất kỳ bên nào khác ngoài SANCHOI.CC. Trong mọi trường hợp SANCHOI.CC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại xuất phát từ việc tin vào bất kỳ thông tin nào của bất kỳ ai hoặc bất kỳ Nội Dung nào khác được đăng trên Dịch Vụ, hoặc được chuyển đến cho hoặc được đăng bởi bất kỳ Thành Viên nào.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

a. Thiệt hại ngẫu nhiên và trách nhiệm pháp lý tổng hợp. Đến mức tối đa cho phép theo quy định của luật điều chỉnh, trong mọi trường hợp SANCHOI.CC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt, là hậu quả hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, những thiệt hại do mất mát hoặc sai lệch dữ liệu hoặc các chương trình, gián đoạn Dịch Vụ và cung cấp Dịch Vụ thay thế, ngay cả khi SANCHOI.CC biết hoặc đã được thông báo về khả năng thiệt hại.

b. Không chịu trách nhiệm cho việc không hành động của SANCHOI.CC. Đến mức tối đa cho phép theo quy định của luật điều chỉnh, trong mọi trường hợp SANCHOI.CC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bất kể là trực tiếp, gián tiếp, chung, đặc biệt, bồi thường, hậu quả, và/hoặc sự kiện, phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi của bạn hoặc bất cứ ai khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thương cơ thể, tổn thương cảm xúc, và/hoặc bất kỳ thiệt hại khác nào xuất phát từ việc liên lạc hoặc gặp mặt với các Thành Viên khác. Điều này bao gồm bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hành vi của các Thành Viên đã đăng ký với các thông tin sai lệch hoặc những người cố gắng để lừa gạt hay làm hại bạn.

c. Xác nhận thông tin. SANCHOI.CC và các nhà thầu của mình có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để xác minh thông tin đã được Thành Viên cung cấp. Tuy nhiên, không cách nào là hoàn hảo, và bạn đồng ý rằng SANCHOI.CC và các nhà thầu sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc xác minh thông tin không chính xác.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ SANCHOI.CC, các công ty con và công ty mẹ của tương ứng, và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý và các bên thứ ba có liên quan, đối với bất kỳ tổn thất, nghĩa vụ và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) liên quan hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba xuất phát từ việc

(i) sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng của bạn đối với Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ,

(ii) bất kỳ bài đăng nào được đăng bởi tài khoản của bạn,

(iii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản của Thỏa Thuận này hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba, hoặc

(iv) bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào. SANCHOI.CC bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, để có sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến việc bồi thường bởi bạn, trong bất kỳ sự kiện nào, bạn cam kết sẽ hoàn toàn hợp tác với SANCHOI.CC trong việc khẳng định đối với những bảo vệ này.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ VI PHẠM/KHIẾU NẠI/CÂU HỎI

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Dịch Vụ, trước tiên bạn nên xem lại Các Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết Hỗ Trợ nằm ở bên dưới của bất kỳ trang web. Ngoài ra, SANCHOI.CC cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn thông qua các đại diện chăm sóc khách hàng của mình. Khi giao tiếp với các đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi, bạn không được có các hành vi lạm dụng, khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phân biệt giới tính, đe dọa, quấy rối, phân biệt chủng tộc, hoặc có các hành xử không thích hợp khác. Trường hợp chúng tôi cung cấp Dịch Vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại, cuộc gọi điện thoại giữa bạn và đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi có thể được ghi âm để phục vụ cho mục đích đảm bảo chất lượng. Bất kỳ khi nào, nếu chúng tôi nhận thấy hành vi của bạn đối với bất kỳ đại diện chăm sóc khách hàng nào hoặc các nhân viên nào khác của chúng tôi là đe dọa hoặc tấn công, chúng tôi có quyền ngay lập tức chấm dứt tư cách Thành Viên của bạn và bạn sẽ không được hưởng bất kỳ hoàn trả của bất kỳ khoản phí không sử dụng.

THÔNG BÁO VÀ BẢO MẬT

Việc sử dụng các Ứng Dụng và/hoặc các Dịch Vụ cũng đồng thời được điều chỉnh bởi Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Khi bạn trở thành một Thành Viên, bạn đồng ý và chấp thuận việc nhận thư điện tử từ chúng tôi. Những email này có thể là thông tin về giao dịch hoặc mối quan hệ liên quan đến Dịch Vụ, ví dụ như các thông báo về quản lý và Dịch Vụ hoặc các thay đổi, hoặc các email có chứa thư mời thương mại, chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt từ chúng tôi. Xin vui lòng xem Chính sách bảo mật của SANCHOI.CC để biết thêm các thông tin liên quan đến các thông báo này.

THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HIỆU LỰC

Thỏa Thuận này sẽ có hiệu lực ngay khi bạn chấp nhận Thỏa Thuận này bằng cách sử dụng Ứng Dụng hay Dịch Vụ và sẽ có hiệu lực vĩnh viễn trừ khi bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây. SANCHOI.CC bảo lưu quyền ngay lập tức đình chỉ hoặc chấm dứt truy cập của bạn cho bất kỳ Dịch Vụ, mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do hoặc không có lý do. Chúng tôi cũng có quyền loại bỏ thông tin tài khoản hoặc dữ liệu của bạn từ các Dịch Vụ của chúng tôi và bất kỳ hồ sơ khác bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi. Trong trường hợp bạn truy cập vào bất kỳ Dịch Vụ đã bị đình chỉ do vi phạm Thỏa Thuận này, bạn đồng ý rằng tất cả các lệ phí được trả cho SANCHOI.CC (nếu có) sau đó sẽ không được hoàn lại và các khoản thanh toán hoặc nợ chưa xử lý sẽ ngay lập tức đến hạn thanh toán. Sau khi chấm dứt sử dụng Dịch Vụ của bất kỳ Thành Viên nào, SANCHOI.CC bảo lưu quyền nhưng không có nghĩa vụ phải gửi thông báo theo đó cho các Thành Viên khác mà bạn đã liên lạc.

HỦY BỎ

Trừ trường hợp được quy định trong Thỏa Thuận này, bạn có thể hủy bỏ đăng ký của bạn hoặc tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào trong thời hạn đăng ký bằng cách truy cập vào “Cài Đặt Tài Khoản”. Trong trường hợp này, tài khoản của bạn sẽ chấm dứt ngay vào thời điểm bạn gửi yêu cầu chấm dứt.

Việc hủy bỏ tài khoản của mỗi Thành Viên sẽ KHÔNG tự động hủy bỏ những nghĩa vụ phát sinh của Thành Viên trước các cơ quan có thẩm quyền, liên quan đến Nội Dung mà Thành Viên đó đã đăng tải/chia sẻ/cung cấp trong Ứng Dụng trước đó và Thành Viên thừa nhận và đồng ý rằng:

(i) SANCHOI.CC bảo lưu quyền, nhưng không nghĩa vụ, xóa bỏ các Nội Dung đã được các Thành Viên đăng tải trước khi hủy;

(ii) Thành Viên phải tự chịu trách nhiệm và bồi thường cho SANCHOI.CC, công ty liên kết, công ty mẹ, và mỗi nhân viên, giám đốc, nhân viên, đại lý và bên thứ ba liên quan đối với tất cả thiệt hại, tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ sự vi phạm nào của Thành Viên đối với bất kỳ luật, quy tắc hoặc pháp luật hiện hành nào, không phân biệt việc tài khoản của Thành Viên đó đã được hủy bỏ hoặc vẫn đang trong tình trạng hoạt động.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

a. Luật điều chỉnh. Thỏa Thuận này và các tranh chấp phát sinh giữa các bên sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam mà không quan tâm đến yếu tố mâu thuẫn pháp luật, theo đó việc giải quyết tranh chấp này sẽ được điều chỉnh bởi Luật Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC).

b. Giải quyết tranh chấp. Cơ quan độc quyền để giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này (bao gồm bất kỳ hành vi vị phạm bị cáo buộc), Dịch Vụ, hoặc Ứng Dụng sẽ được GIẢI QUYẾT BẰNG TRỌNG TÀI tại VIAC, theo các Luật Trọng Tài của VIAC, bởi một hoặc nhiều trọng tài viên được chỉ định theo Luật nói trên.

c. Thông báo về quyền. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng hay Dịch Vụ dưới bất kỳ hình thức nào, bạn đồng ý với thoả thuận trọng tài trên. Bằng cách đó, BẠN TỪ BỎ QUYỀN ĐƯA VỤ VIỆC RA TÒA để đòi hoặc bảo vệ bất kỳ khiếu nại giữa bạn và SANCHOI.CC. Bạn cũng từ bỏ quyền của bạn để tham gia vào một vụ kiện tập thể hoặc bất kỳ thủ tục nào khác. Quyền lợi của bạn sẽ được xác định bởi một trọng tài trung lập, không phải là một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Thỏa Thuận này, Thỏa Thuận mà bạn đã chấp thuận ngay khi thực hiện đăng ký Dịch Vụ, Chính Sách, và bất kỳ các điều khoản nào về thanh toán được áp dụng, gia hạn, các điều khoản Dịch Vụ bổ sung, bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và SANCHOI.CC liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ đó.

SỬA ĐỔI

Thỏa Thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và SANCHOI.CC, liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch Vụ. Nếu bất kỳ điều khoản của Thỏa Thuận này vô hiệu, phần còn lại của Thỏa Thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Thỏa Thuận này có thể bị thay đổi bất kỳ lúc nào bởi SANCHOI.CC. Nếu bạn là một Thành Viên không đăng ký tại thời điểm có sự thay đổi, những thay đổi này sẽ có hiệu lực khi đăng tải trên Ứng Dụng và việc bạn sử dụng Dịch Vụ sau khi những thay đổi này được đăng tải sẽ được xem là bạn đã chấp nhận những thay đổi của Thỏa Thuận này.

Vui lòng Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến Thỏa Thuận này.
TÔI ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH TRÊN ĐÂY.