Trường hợp nào phải đổi giấy đăng ký xe? Thủ tục thế nào?

Giấy chứng nhận đăng ký xe (gọi chung là giấy đăng ký xe) là một loại giấy tờ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, xác nhận quyền sở hữu của chủ xe đối với phương tiện. Trường hợp xe có sự thay đổi, chủ xe có cần đổi lại giấy đăng ký xe?

1. Chín trường hợp chủ xe cần đi đổi giấy đăng ký xe**

Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA, giấy chứng nhận đăng ký xe cần phải được cấp đổi, cấp lại trong các trường hợp sau đây:

1 - Xe cải tạo.

2 - Xe thay đổi màu sơn.

3 - Xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển trắng, chữ và số màu đen nay đổi sang biển vàng.

4 - Cần gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe.

5 - Giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ.

6 - Giấy chứng nhận đăng ký xe bị rách nát.

7 - Giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất.

8 - Giấy chứng nhận đăng ký xe thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, địa chỉ).

9 - Chủ xe có nhu cầu đổi giấy đăng ký xe cũ lấy giấy chứng ký xe mẫu mới.

2. Thủ tục đổi giấy đăng ký xe thực hiện thế nào?

Để làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy đăng ký xe, chủ phương tiện có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

- Giấy tờ của chủ xe:

+ Chủ xe là cá nhân: Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu.

+ Chủ xe là cơ quan, tổ chức: Xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe.

- Giấy khai đăng ký xe theo mẫu.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe.

- Chứng từ cải tạo (trường hợp xe cải tạo): Xe cải tạo thay tổng thành máy, tổng thành khung thì phải có thêm:

+ Giấy tờ lệ phí trước bạ.

+ Giấy tờ chuyển quyền sở hữu (thay động cơ, khung).

+ Giấy tờ nguồn gốc của tổng thành máy, tổng thành khung.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú (đối với cá nhân) hoặc có trụ sở (đối với tổ chức).

Để không phải chờ đợi xếp hàng làm thủ tục nộp hồ sơ, chủ xe có thể thực hiện khai báo online tại link sau đây để đặt lịch hẹn:

- Trường hợp bị mất đăng ký xe: Khai báo tại http://csgt.vn:8888/Home/FormNopHoSo/47

- Các trường hợp còn lại: Khai báo tại http://csgt.vn:8888/Home/FormNopHoSo/45

Lưu ý:

- Trường hợp đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe khi xe đã được cải tạo hoặc khi thay đổi địa chỉ của chủ xe phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe.

- Các trường hợp còn lại không cần mang xe đến cơ quan đăng ký xe.

Bước 3: Nộp lệ phí và nhận giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe.

Sau khi kiểm tra xe, hồ sơ xe đầy đủ và hợp lệ thì cán bộ Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành thu lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy đăng ký xe; đồng thời cấp giấy hẹn.

Căn cứ Thông tư số 229/2016/TT-BTC, mức lệ phí cấp đổi giấy đăng ký xe được xác định như sau:

Ô tô Sơ mi rơ moóc đăng ký rời, rơ móc Xe máy
Cấp đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số 150.000 đồng/lần/xe 100.000 đồng/lần/xe 50.000 đồng/lần/xe
Cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số 30.000 đồng/lần/xe 30.000 đồng/lần/xe 30.000 đồng/lần/xe

Bước 4: Đến nhận giấy đăng ký xe.

Đến ngày ghi trong giấy hẹn, chủ xe đến cơ quan đăng ký xe nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Trên đây là thông tin về các trường hợp phải đi đổi giấy đăng ký xe và thủ tục thực hiện.

Nguồn tham khảo: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 08/03/2022.