Thiết bị Time Warp Bridge Climber của max Play

Time Warp Bridge Climber thêm hoạt động chơi leo núi vào sân chơi Max Play Kid Builders®.

Dòng sản phẩm hàng đầu của chúng tôi mở ra một thế giới chơi khám phá.

Với hơn 500 thành phần leo, trượt, bò và trên cao ấn tượng để lựa chọn, Kid Builders Play Structures của chúng tôi mở ra một thế giới thú vị và phiêu lưu cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.

Hơn hết, chúng tương thích với các đường dốc có thể tiếp cận rộng rãi, giúp trẻ em thuộc mọi khả năng dễ dàng tham gia vui chơi.

:point_right: 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑻𝑵𝑻𝒀 đ𝒆̂̉ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕!

#maxplay #tntygroup #playgroundequipment #equipment #playground

𝐓𝐍𝐓𝐘 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 - 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐄
Address: SAV6-01.01, 1st floor, tower 6, The Sun Avenue building, No. 28, Mai Chi Tho Street, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: +84 28 66 89 8888
Hotline: +84 937 501 501
Email: [email protected]
Website: www.maxplay.com.vn

𝐓𝐍𝐓𝐘 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 - 𝐒𝐖𝐄𝐃𝐄𝐍 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐄
Address: Vretenvägen 13B, 171 54 Solna, Sweden
Tel: + 46 842 002 688
Email: [email protected]
Website: new.tntygroup.com