Giáo viên sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản?

Chế độ thai sản là quyền lợi của lao động nữ khi sinh con. Tuy nhiên, với giáo viên, trong một số trường hợp, khi sinh con thứ ba sẽ bị kỷ luật. Vậy những đối tượng này có được hưởng chế độ thai sản không?

1. Giáo viên sinh con thứ 3 có được hưởng tiền thai sản không?

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định cụ thể tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

- Lao động nữ mang thai.

- Lao động nữ sinh con, đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Nếu người này đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

- Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

- Lao động nữ nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi…

Đồng thời, căn cứ Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, một trong các đối tượng được hưởng chế độ thai sản là cán bộ, công chức, viên chức; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn.

Do đó, có thể thấy, để được hưởng chế độ thai sản, cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ vào thời gian và quá trình đóng bảo hiểm xã hội của lao động nữ mà không căn cứ vào việc người này sinh con lần thứ mấy.

Đồng thời, giáo viên trường công (viên chức) có ký hợp đồng làm việc hoặc giáo viên trường tư có ký hợp đồng lao động với trường học nếu đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì dù có sinh con thứ 3 thì vẫn được hưởng chế độ thai sản với mức hưởng quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội:

Mức hưởng = 100% x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 06 tháng trước khi nghỉ x 06 tháng

2. Sinh con thứ 3, giáo viên bị kỷ luật thế nào?

Điều 1 Pháp lệnh về dân số sửa đổi 2008 quy định, mỗi cặp vợ chồng có quyền và nghĩa vụ sinh một hoặc hai con trừ trường hợp đặc biệt.

Do đó, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ tại Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP như sinh lần đầu là sinh ba, có một con đẻ và lần sinh thứ hai thì sinh đôi… thì giáo viên sinh ba con đều vi phạm quy định về dân số nêu tại khoản 9 Điều 16 Nghị định 112/2020/NĐ-CP.

Theo đó, căn cứ vào mức độ vi phạm, viên chức nói chung, giáo viên là viên chức trong các đơn vị trường học công lập nói riêng sẽ bị kỷ luật theo như sau:

Đặc biệt, nếu giáo viên là Đảng viên thì ngoài bị đơn vị kỷ luật thì theo Quy định 102/QĐ-TW, giáo viên này còn có thể bị kỷ luật Đảng như sau:

Nguồn tham khảo: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 20/03/2022.