Giá đỡ xe đạp u, kiểu a / binlet - br - 10

binlet_br10.

binlet_br10.1

:point_right: Ống thép 80 x 40 mm - dày 2 mm

:point_right: Hoàn thiện: thép có lớp phủ hai bề mặt: mạ điện + sơn tĩnh điện.
Nhiều lựa chọn màu sắc và kết cấu tùy chọn cho các bộ phận bằng thép.

:point_right: Một số loại neo có sẵn:

– Neo 2 (neo trực tiếp)
– Neo 1 (trên tấm): theo yêu cầu