Ghế dài không lưng symbios / binlet – b – 67

binlet67.

binlet67.1

binlet67.2

:point_right: Kết cấu thép: Được chế tạo bằng cách sử dụng cắt laser 2D và 3D và hàn robot.

:point_right: Gỗ: Có sẵn 4 phiên bản:

– Gỗ cứng nhiệt đới

– Gỗ mềm

– Bambo

– Tái chế

Xin vui lòng yêu cầu các loài gỗ khác.

:point_right: Xử lý: Gỗ được xử lý bằng sơn acrylic gốc nước, diệt nấm và diệt côn trùng để làm tăng vẻ tự nhiên của gỗ.

:point_right: Chiều dài (mm): 1800 hoặc 1200

:point_right: Nb chỗ: 3 hoặc 2

:fire: Link sản phẩm: SYMBIOS BACKLESS BENCH – Binlet


:house: Tầng 5, Số 38 Đường ven hồ Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

:phone: (024) 22 848484 - (024) 66 848484

:envelope_with_arrow: [email protected]

:globe_with_meridians: https://www.binlet.net/

1 Like