Binlet – b – eu – 70

Nguyên vật liệu:

:point_right: Khung – thép corten

:point_right: Ghế – gỗ

Kích thước:

:point_right: H: 750mm

:point_right: W: 840 / 1480 / 2000mm

:point_right: D: 1057mm

:fire: Link sản phẩm: https://www.binlet.com.vn/vi/product/binlet-b-eu-70-2/


:house: Tầng 5, Số 38 Đường ven hồ Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

:phone: (024) 22 848484 - (024) 66 848484

:telephone_receiver: 0901 432 432

:envelope_with_arrow: [email protected]

:globe_with_meridians: https://www.binlet.com.vn/