Bảng giáo dục ngoài trời

Bảng giáo dục

Các bảng giáo dục đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sân chơi. Chúng sẽ lấp đầy những khoảng không gian không sử dụng, nơi mà một thiết bị sân chơi cỡ lớn sẽ không phù hợp. Các bảng giáo dục không chỉ là một phần bổ sung cho sân chơi, mà còn là một cơ hội để trẻ học tập thông qua các hoạt động vui chơi.

Win QS chuyên tư vấn thiết kế & cung cấp các sản phẩm thiết bị vui chơi đảm bảo an toàn, chất lượng cao và mang tính độc đáo. Đáp ứng từng nhu cầu khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả & chính xác.


Educational boards

Educational boards play an extremely important role in the playground. It will fill in unused gaps where a large gaming device would not fit. Educational boards is not only an additional playground but also an opportunity for children to learn through fun activities.

Win QS specializes in consulting, designing & providing safe, high-quality and unique playground equipment products. We are committed to responding to each customer need quickly, efficiently & accurately.
217151604_1183414932174734_7700618786223944718_n