Xe ô tô không lắp camera hành trình bị phạt bao nhiêu tiền?

Từ ngày 01/01/2022, nhiều hành vi sẽ chính thức bị xử phạt vi phạm giao thông, đáng chú ý trong đó phải kể đến lỗi không lắp camera hành trình. Vậy nếu không thực hiện, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt thế nào?

1. Bắt buộc lắp camera hành trình với những loại xe nào?

Theo khoản 2 Điều 13 và khoản 2 Điều 14 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, những loại xe sau đây sẽ bắt buộc phải lắp camera hành trình:

1 - Ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên.

2 - Ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo.

Lộ trình lắp camera hành đã được Nghị định 10/2020 đặt ra đến trước ngày 01/7/2021. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên tại Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2021, Chính phủ đã quyết định lùi thời điểm xử phạt lỗi không lắp camera hành trình đối với các loại xe trên đến hết ngày 31/12/2021.

Từ ngày 01/01/2022, nếu chưa lắp camera hành trình, xe kinh doanh chờ khách từ 9 chỗ và xe kinh doanh chở hàng bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Nghị định 10/2020 cũng yêu cầu camera được lắp phải đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe trong quá trình xe tham gia giao thông. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo:

- Tối thiểu 24 giờ gần nhất: Hành trình có cự ly ≤ 500 km.

- Tối thiểu 72 giờ gần nhất: Hành trình có cự ly > 500 km.

Khong_lap_camera_hanh_trinh_bi_phat_bao_nhieu

2. Không lắp camera hành trình bị phạt bao nhiêu tiền?

Từ năm 2022, nếu thuộc diện phải lắp camera hành trình mà không thực hiện thì cả người điều khiển ô tô và đơn vị kinh doanh vận tải đều sẽ bị xử phạt. Cụ thể mức phạt như sau:

Phương tiện Mức phạt lỗi không lắp camera hành trình
Lái xe Đơn vị kinh doanh vận tải
Ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên 01 - 02 triệu đồng (điểm p khoản 5 Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP) Cá nhân: 05 - 06 triệu đồng Tổ chức: 10 - 12 triệu đồng (điểm o khoản 6 Điều 28 Nghị định 100/2019/NĐ-CP)
Ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo 01 - 02 triệu đồng (điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định 100/2019/NĐ-CP) -nt-

Cùng với phạt tiền, đơn vị kinh doanh vận tải còn buộc phải lắp camera theo đúng quy định (theo điểm h khoản 11 Điều 28 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Lưu ý: Nếu có lắp camera hành trình nhưng không ghi, không lưu trữ được hình ảnh trên xe hoặc sử dụng biện pháp để làm sai lệch dữ liệu của camera lắp trên xe, cả người điều khiển và đơn vị kinh doanh cũng sẽ bị phạt tiền như lỗi không lắp camera hành trình (theo khoản 12 và khoản 13 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Nguồn tham khảo: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 09/01/2022.