WIN QS. Giới thiệu thiết bị DNA Tower L.04 - với độ cao 6M

DNA Tower L.04

Dù là tháp leo cao nhất trong dòng sản phẩm DNA, DNA Tower.04 cung cấp khả năng cho trẻ em leo lên không trung với độ cao khoảng 6 mét trong lưới ba chiều an toàn!

Điều này đòi hỏi sự can đảm, sự tập trung và tham vọng đối với những nhà leo núi nhí của chúng ta.

Như thể tất cả những điều này là chưa đủ, tòa tháp duyên dáng này còn cung cấp khả năng hoạt động tối đa trên một diện tích sân chơi vô cùng nhỏ.

:golf:Liên hệ với WIN QS ngay bây giờ để biến sân chơi của bạn thành hiện thực!
#playground #equipment #outdoor #fitness #sports

:earth_americas: https://www.winqs.net/
:envelope_with_arrow: [email protected]
:postbox: [email protected]
:telephone_receiver: WhatsApp/Zalo: 0918769045 (Ms. Monday)


DNA_TOWER_L04_DRAUF-480x480