Tuyển dụng nhân sự cho khu vui chơi như thế nào?

Để đạt được sự thành công cho một khu vui chơi, giải pháp quản lý chính là yếu tố then chốt trong kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Tạo nên sự khác biệt nâng tầm giá trị thực, mang khu vui chơi đến gần với khách hàng nhí để khu vui chơi trở thành ký ức đẹp trong tuổi thơ các bé.

Berliner_Genk_4-960x641

Mô tả công việc quản lý khu vui chơi trẻ em

  • Xây dựng, bố trí, quản lý, điều hành bộ máy nhân sự.

  • Xây dựng hệ thống nội quy, quy trình, quy định phục vụ hoạt động quản lý của khu vui chơi.

  • Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật trong khu vui chơi.

  • Xây dựng và triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ và phục vụ khách hàng.

  • Xây dựng các chương trình phát triển và quảng bá thương hiệu của khu vui chơi.

  • Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong khu vui chơi.

  • Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự trong khu vui chơi.

Đào tạo nhân viên

Trước và trong quá trình hoạt động, nhà đầu tư cần training, chuẩn bị cho đội ngũ nhân viên khu vui chơi các kiến thức cơ bản về quy trình hoạt động, cách thức sử dụng đồ chơi, hướng dẫn trẻ chơi, bảo quản, quản lý đồ chơi khu vui chơi.

Việc đào tạo nhân viên khu vui chơi rất có lợi cho quá trình vận hành khu vui chơi trẻ em, nhân viên có những kỹ năng mềm khi gặp tình huống phải xử lý khéo léo không làm mất lòng khách. Mục đích để khu vui chơi tạo ấn tượng tốt trong lòng người tiêu dùng và cũng như tăng khả năng cạnh tranh tốt.


CÔNG TY TNHH WIN QS – CHUYÊN THIẾT KẾ & THI CÔNG KHU VUI CHƠI TRẺ EM

:earth_americas: https://www.winqs.net/
:envelope_with_arrow: [email protected]
:postbox: [email protected]
:telephone_receiver: WhatsApp/Zalo: 0918769045 (Ms. Monday)