Tổng chi phí sang tên đổi chủ xe ô tô cũ là bao nhiêu?

Với giá thành phải chăng, ô tô cũ đã qua sử dụng được khá nhiều khách hàng lựa chọn. Vậy ngoài số tiền trả cho chủ cũ, người mua cần bỏ ra chi phí bao nhiêu để làm thủ tục sang tên xe?

Tương tự như trường hợp sang tên xe máy cũ, người mua ô tô cũ muốn sang tên xe cũng phải trả 02 khoản tiền sau:

1. Lệ phí trước bạ

Theo Điều 6 và điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, mức thu lệ phí trước bạ khi sang tên xe ô tô cũ được tính theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x 2%

Trong đó:

- Giá tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá tính lệ phí trước bạ = Giá trị tài sản mới x Tỷ lệ % chất lượng còn lại

+ Giá trị tài sản mới là giá được công bố tại Quyết định 618/QĐ-BTC năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 1112/QĐ-BTC năm 2019, Quyết định 2064/QĐ-BTC năm 2019, Quyết định 452/QĐ-BTC năm 2020, Quyết định 1238/QĐ-BTC năm 2020.

+ Tỷ lệ % chất lượng còn lại của ô tô cũ áp dụng theo điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BTC như sau:

Thời gian đã sử dụng Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại
Tài sản mới 100%
Trong 1 năm 90%
Từ trên 1 đến 3 năm 70%
Từ trên 3 đến 6 năm 50%
Từ trên 6 đến 10 năm 30%
Trên 10 năm 20%

(Thời gian sử dụng của tài sản được tính từ năm sản xuất đến năm kê khai lệ phí trước bạ)

- Mức thu lệ phí trước bạ 2% được áp dụng thống nhất trên toàn quốc đối với tất cả các loại ô tô khi làm thủ tục sang tên xe cũ.

Ví dụ: Chị A đang sở hữu một chiếc ô tô VIOS G sản xuất năm 2019. Năm 2022, chị A bán lại xe cho anh B. Lệ phí trước bạ phải nộp khi anh B đi làm thủ tục sang tên xe sẽ được tính như sau:

- Giá trị tài sản mới tại Quyết định 618/QĐ-BTC năm 2019 của xe VIOS G = 487.000.000 đồng.

- Do đã sử dụng 03 năm: Phần trăm chất lượng còn lại của ô tô = 70%.

=> Giá tính lệ phí trước bạ = 487.000.000 đồng x 70% = 340.900.000 đồng.

=> Lệ phí trước bạ = 340.900.000 đồng x 2% = 6.818.000 đồng.

2. Lệ phí cấp đổi giấy đăng ký, biển số xe

Lệ phí cấp đổi giấy đăng ký xe, biển số xe hiện đang được áp dụng theo quy định tại Thông tư 229/2016/TT-BTC:

*Trường hợp sang tên ô tô cũ khác tỉnh:

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, khi sang tên ô tô cũ khác tỉnh, người mua phải đổi cả giấy đăng ký và biển số xe. Lệ phí cấp đổi giấy đăng ký xe kèm theo biển số xe như sau:

- Ô tô (trừ ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao): 150.000 đồng/lần/xe.

- Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc: 100.000 đồng/lần/xe.

- Riêng trường hợp xe ô tô cũ chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí thấp về khu vực phải nộp lệ phí cao thì áp dụng mức phí sau:

Đơn vị tính: đồng/lần/xe

STT Chỉ tiêu Khu vực I Khu vực II Khu vực III
1 Ô tô (trừ ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại điểm 2 mục này) 150.000 - 500.000 150.000 150.000
2 Ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách 2.000.000 - 20.000.000 1.000.000 200.000
3 Sơ mi rơ móc, rơ móc đăng ký rời 100.000 - 200.000 100.000 100.000

*Trường hợp sang tên ô tô cũ cùng tỉnh:

Người mua không bắt buộc phải đổi biển số, chỉ cần làm thủ tục cấp đổi giấy đăng ký xe với lệ phí là 30.000 đồng/lần/xe.

Nguồn tham khảo: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 23/03/2022.