Thoái vốn nhà nước tại 141 doanh nghiệp đến năm 2025

Chính phủ đặt mục tiêu thoái vốn tại 141 doanh nghiệp và cổ phần hoá 19 doanh nghiệp nhà nước, có vốn nhà nước đến năm 2025.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái hôm nay ký quyết định về kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. Quyết định của Chính phủ được đưa ra trong bối cảnh cổ phần hoá, thoái vốn tại các doanh nghiệp này chững lại sau thời gian chịu tác động từ dịch Covid-19.

Theo đó, nhà nước sẽ giữ nguyên phần vốn tại 126 doanh nghiệp; duy trì vốn tại 195 công ty TNHH MTV đến năm 2025, đồng thời sẽ thoái vốn tại 141 doanh nghiệp, cổ phần hoá 19 doanh nghiệp và sắp xếp lại 5 đơn vị.

Số liệu của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết có 180 doanh nghiệp đã được cổ phần hoá giai đoạn 2016 - 2020, với quy mô vốn nhà nước được xác định lại tăng hơn 23% so với giai đoạn 2011 - 2015.

Số doanh nghiệp này đã thoái được trên 27.310 tỷ đồng, thu về gần 177.400 tỷ đồng, gấp 6,5 lần giá trị sổ sách. Tuy nhiên, do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước chững lại trong 3 năm gần dây.

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 10 tháng đầu năm nay, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã thoái được gần 527 tỷ đồng, thu về xấp xỉ 3.362 tỷ đồng. Trong đó, SCIC đã bán vốn tại 19 doanh nghiệp với giá trị gần 212 tỷ đồng, thu về 796,5 tỷ; còn lại là vốn thoái tại các công ty con thuộc MobiFone, Tập đoàn Hoá chất…

Cũng theo quyết định này, 21 doanh nghiệp nhà nước, có vốn nhà nước sẽ được sắp xếp theo phương án riêng trong giai đoạn tới.

Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Y tế, UBND TP HCM, UBND tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp không thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)… sẽ sắp xếp, cơ cấu lại theo kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thoái vốn, cổ phần hoá trước thời điểm 29/11 năm nay, cơ quan đại diện chủ sở hữu điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ khi xây dựng phương án theo Kế hoạch sắp xếp lại giai đoạn 2022 - 2025, báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính.

Với doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hoá, thoái vốn thì thực hiện theo phương án đã được duyệt và tiếp tục lập phương án để thoái vốn theo tỷ lệ quy định.