Thiệt hại do sấm sét gây ra có được bồi thường không?

Thời gian này, mưa dông kéo theo sấm chớp xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do sét đánh. Vậy nếu có thiệt hại do sét đánh gây ra thì người bị thiệt hại có được bồi thường không?

1. Có thiệt hại do sét đánh, được bồi thường không?

Điều 13 Bộ luật Dân sự khẳng định:

Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Đồng thời, khoản 1 Đều 584 Bộ luật Dân sự cũng quy định:

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Theo quy định này, nếu cá nhân bị xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản… mà có thiệt hại xảy ra thì người có hành vi xâm phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và luật có quy định khác.

Tuy nhiên, đây chỉ đặt ra với trường hợp có cá nhân cụ thể gây ra thiệt hại cho cá nhân, tổ chức khác mà không có đối tượng gây thiệt hại là thiên nhiên.

Đồng thời, theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao tại Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP, trách nhiệm bồi thường thiệt hại chỉ đặt ra khi có các yếu tố:

- Phải có thiệt hại xảy ra.

- Phải có hành vi trái luật.

- Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái luật.

- Phải có lỗi dù là vô ý hay cố ý của người gây ra thiệt hại.

Do đó, có thể thấy, nếu có thiệt hại xảy ra do thiên nhiên gây ra (sét đánh, sấm chớp…) thì không có đối tượng gây ra thiệt hại nên nạn nhân sẽ không được bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, nếu những thiệt hại này xảy ra do người chịu trách nhiệm quản lý, hạn chế rủi ro do thiên tai gây ra thì tuỳ vào mức độ gây ra thiệt hại, người này có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều 601 Bộ luật Dân sự với các nguồn nguy hiểm cao độ.

2. Cháy nổ do sét, công ty bảo hiểm có phải bồi thường?

Công ty bảo hiểm phải thực hiện bồi thường bảo hiểm cho các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ khi có thiết hại xảy ra từ rủi ro do cháy, nổ gây ra với nhà, máy móc, thiết bị, hàng hoá, vật tư… trừ các trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 23/2018/NĐ-CP sau đây:

- Động đất, núi lửa phun hoặc biến động khác của thiên nhiên.

- Thiệt hại từ biến cố chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Cơ quan nhà nước ra quyết định đốt cháy, làm nổ tài sản.

- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây ra cháy, nổ.

- Thiệt hại xảy ra do người được bảo hiểm cố ý gây cháy, nổ hoặc cố ý vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

- Do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ… mà gây ra thiệt hại.

Như vậy, nếu sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm và gây cháy nổ thì công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm. Ngược lại, nếu không gây ra cháy nổ thì doanh nghiệp này không phải bồi thường.

Nguồn: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 10/06/2022.