Thiết bị vui chơi leo trèo ABC - WIN QS

Nhờ các hoạt động leo trèo đa dạng với dây đu, thang dây có khóa và trèo qua đường chui, tất cả trẻ em đều có cơ hội tham gia vào trò chơi.

Sự cởi mở trong thiết kế thúc đẩy trò chuyện và tương tác xã hội.

Điều này hỗ trợ sự phát triển cảm xúc xã hội của trẻ và mời gọi tất cả mọi người cùng tham gia.

Với sự kết hợp của các hoạt động, Cấu trúc Leo trèo kích thích khả năng phối hợp chéo, sức bền và mật độ xương của trẻ. Tất cả những khả năng này được xây dựng trong suốt thời thơ ấu. Vì vậy, trẻ em sẽ càng nhận được nhiều lợi ích khi tham gia càng nhiều hoạt động vui chơi.

:golf:Liên hệ với WIN QS ngay bây giờ để biến sân chơi của bạn thành hiện thực!
#playground #equipment #outdoor #fitness

:earth_americas: https://www.winqs.net/
:envelope_with_arrow: [email protected]
:postbox: [email protected]
:telephone_receiver: WhatsApp/Zalo: 0918769045 (Ms. Monday)
4 Likes

Thanks for sharing the information with us, it was very informative.

It’s great that you like it!

1 Like