Thiết bị sân chơi đặc biệt ellipsum

THIẾT BỊ SÂN CHƠI ELLIPSUM :heart_eyes::star_struck: :smiling_face_with_three_hearts: :partying_face:
Thiết bị Ellipsum đặc biệt dành cho sân chơi, được điều chỉnh cho người dùng khuyết tật :person_in_manual_wheelchair: :woman_in_manual_wheelchair:. Bệ bền và lối đi rộng giúp người giám hộ có thể leo lên cả những bệ cao nhất cùng với trẻ.
Lựa chọn tốt các mô-đun mang lại sự phát triển đa hướng, thể chất và trí tuệ của trẻ. Ellipsum thách thức trẻ em và đa dạng hóa thời gian ở ngoài trời.


:globe_with_meridians: https://www.abcplay.asia
:postbox: [email protected]
:calling: (+84236) 651 3333 / (+84236) 652 3333