Thiết bị leo trèo UFOs đến từ Berliner VietNam

Với UFO, trẻ em ở mọi lứa tuổi có thể khám phá vui chơi và leo lên các thiên hà mà trước đó chưa có trẻ em nào đi qua - để có thêm nhiều niềm vui và cuộc phiêu lưu.

:running_man: https://www.berliner.com.vn/ceria-berliner-products/cate/UFOs.html

ufoM1

ufoM2

ufoM3

ufoM6

ufoM601


:globe_with_meridians: https://www.berliner.com.vn
:inbox_tray: [email protected]
:phone: (+84236) 651 3333 / (+84236) 652 3333