Thiết bị leo trèo Acrobat từ thương hiệu Abc play

:running_man::man_running: ACROBAT: Một loạt các sản phẩm được tạo ra cho những người đam mê leo núi nhỏ và lớn. Các sản phẩm thuộc dòng này có đặc điểm là kết cấu nhẹ nhờ sử dụng nhiều loại dây thừng và các bộ phận leo. Mỗi sản phẩm là một sự bổ sung tuyệt vời cho sân chơi. :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

:zap: https://www.abcplay.asia/products/ACROBAT.html


:globe_with_meridians: https://www.abcplay.asia
:postbox: [email protected]
:calling: (+84236) 651 3333 / (+84236) 652 3333