Thiết bị Cubiron của Berliner

Thiết kế tuyệt đẹp, độ ổn định cao nhất và tạo niềm vui tối đa - đây là những gì Cubiron do Berliner sản xuất. Mẫu thiết bị chơi dây hoàn toàn mới này gây ấn tượng với khung bên ngoài được làm bằng thép đảm bảo độ bền vượt trội. :person_cartwheeling::person_cartwheeling:


:globe_with_meridians: https://www.berliner.com.vn
:inbox_tray: [email protected]
:phone: (+84236) 651 3333 / (+84236) 652 3333​:person_cartwheeling::person_cartwheeling: