Thế giới Tháp Trò Chơi _ WIN QS - BERLINER

Sự phát triển của các sân chơi và tháp leo núi đa dạng đã tạo ra những khả năng mới trong việc thiết kế sân chơi và cảnh quan vận động leo trèo của chúng tôi.

Chiều cao, diện tích có sẵn mà khách hàng cung cấp được chúng tôi sử dụng tối ưu và thực tế. Số lượng thiết bị vui chơi được đầu tư tối đa trong cả khu vực nhỏ nhất.

Tháp leo trèo của chúng tôi có sẵn trong tất cả các kiểu dáng và thiết kế dựa theo ý tưởng của khách hàng.

Tháp có thể được sử dụng trong vô số cấu hình thông qua việc sử dụng các yếu tố kết nối thú vị, thường có thể được kết hợp với gần như tất cả các thiết bị vui chơi có sẵn của chúng tôi.

:golf:Liên hệ với WIN QS ngay bây giờ để biến sân chơi của bạn thành hiện thực!
#playground #equipment #outdoor #fitness #sports

:earth_americas: https://www.winqs.net/
:envelope_with_arrow: [email protected]
:postbox: [email protected]
:telephone_receiver: WhatsApp/Zalo: 0918769045 (Ms. Monday)
1 Like

ib chi tiết giúp mình thiết kế của hãng này với nhé,

Chị check inbox giúp em ạ <3 Cảm ơn chị đã quan tâm đến sản phẩm <3

1 Like