Súng bắn keo - WDB

Chúng tôi cung cấp nhiều loại dụng cụ pha chế với thiết kế, tỷ lệ trộn, kích thước và chức năng khác nhau để đáp ứng các hệ thống hộp mực trám khe khác nhau bao gồm súng silicone, súng bắn keo, súng xúc xích, súng hạng nặng.

Súng dập keo được sử dụng để ép keo dán đóng gói hộp mực một thành phần hoặc hai thành phần. Điều quan trọng là phải có được một công cụ trám bít phù hợp với hệ thống hộp mực chất làm kín. Hộp mực phải được lắp đặt hoàn hảo trong súng với cùng tỷ lệ trộn và thanh đẩy phải hướng vào tâm của đáy hộp mực. Với việc lắp đặt thích hợp, nó sẽ làm cho hỗn hợp kết dính chính xác và dễ dàng thi công.

Tính năng

  • Không nhỏ giọt.
  • Tiết kiệm năng lượng.
  • Dễ dàng cài đặt và áp dụng.
  • Chất lượng cao để sử dụng lâu dài.


:phone: (0255) 6 28 28 28
:envelope_with_arrow: [email protected]
:globe_with_meridians: https://www.wdb.ltd/