Sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp

Ngôn ngữ ký hiệu là phương tiện giao tiếp bằng hình ảnh, cử chỉ, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể.

Sử dụng ngôn ngữ ký hiệu giúp trẻ chưa biết nói hoặc chưa nói rõ ràng có thể hiểu và cảm nhận được. Nhận thức của trẻ em thường phát triển trước lời nói của chúng. Điều này có thể khiến họ cảm thấy thất vọng vì họ không thể thể hiện bản thân. Việc ký tên có thể giúp trẻ trao quyền tự thể hiện và giảm bớt sự thất vọng.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng:

  • 10% trẻ gặp khó khăn về lời nói, ngôn ngữ và giao tiếp trong thời gian dài.
  • 7% trẻ gặp khó khăn về lời nói, ngôn ngữ và giao tiếp là khó khăn chính.
  • 3% trẻ em gặp khó khăn về lời nói, ngôn ngữ và giao tiếp do một tình trạng khác.
  • Giao tiếp là trung tâm của sự phát triển nhận thức, xã hội, cảm xúc và hành vi ở trẻ em. Thật tuyệt khi con bạn có thể nắm bắt ý tưởng về các kỹ năng giao tiếp thay thế khác nhau, điều này có thể giúp trẻ tăng cường sự tự tin và lòng tự trọng nói chung.

Đây là cách học ngôn ngữ ký hiệu của Anh:

  • Không có chữ hoa hoặc chữ thường trong BSL.
  • Duy trì sự thống nhất giữa hai bàn tay của bạn.
  • Bạn có thể dùng bất kỳ tay nào để ký, thông thường người ta sẽ dùng tay thuận của mình.
  • Hãy thử tưởng tượng tay thuận của bạn là cây bút, tay còn lại là tờ giấy. Nó sẽ giúp bạn nắm vững phương pháp ký nhanh hơn.