Sử dụng Dấu hiệu và Biểu tượng để Giao tiếp

Ngôn ngữ ký hiệu là một phương tiện trực quan để giao tiếp bằng cử chỉ, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể.

Sử dụng các dấu hiệu có thể giúp ích cho những trẻ không biết nói (vì trẻ gặp khó khăn trong giao tiếp hoặc còn rất nhỏ) hoặc trẻ nói không rõ ràng. Nhận thức nhận thức của trẻ em thường phát triển trước lời nói của chúng. Điều này có thể khiến họ cảm thấy thất vọng vì họ có thể biết mình muốn gì nhưng không thể diễn đạt được. Việc ký tên có thể giúp trao quyền cho trẻ em thể hiện bản thân và giảm bớt sự thất vọng.

fahr-news-article-feb22

Theo nghiên cứu từ The Communication Trust, ước tính có 10% trẻ em gặp khó khăn về khả năng nói, ngôn ngữ và giao tiếp lâu dài hoặc dai dẳng. Điều này thường được gọi là nhu cầu về lời nói, ngôn ngữ và giao tiếp (SLCN).

7% trẻ gặp khó khăn chủ yếu về lời nói, ngôn ngữ và giao tiếp. Điều này còn được gọi là suy giảm ngôn ngữ cụ thể và thường nghiêm trọng và phức tạp.
3% trẻ em gặp khó khăn về lời nói, ngôn ngữ và giao tiếp do một tình trạng khác.

Giao tiếp là trung tâm của sự phát triển nhận thức, xã hội, cảm xúc và hành vi ở trẻ em. Khuyến khích con bạn nắm lấy ý tưởng về các kỹ năng giao tiếp thay thế có thể giúp phát triển sự tự tin và lòng tự trọng nói chung của chúng - đồng thời chuẩn bị cho chúng ký tên và ký hiệu được sử dụng trong môi trường mẫu giáo và những năm đầu đời.

Mẹo học ngôn ngữ ký hiệu của Anh:

  1. Không có chữ hoa hoặc chữ thường trong BSL.
  2. Hãy chắc chắn rằng sự nhất quán được duy trì giữa hai bàn tay của bạn.
  3. Bạn sử dụng tay nào để ký không quan trọng, nhưng chúng tôi thường sử dụng tay thuận của mình. Mặt khác được gọi là tay cơ sở.
  4. Hãy tưởng tượng rằng tay thuận của bạn là cây bút, và tay thuận của bạn là tờ giấy. Nó sẽ giúp bạn nắm vững phương pháp ký nhanh hơn.