Sản phẩm Wave Rider Seesaw

:boom:Khuyến khích chơi hợp tác. Thiết kế lò xo độc đáo ngăn “chạm đáy” để chơi an toàn hơn. Chứa được hai người lái. Được làm bằng thép và nhôm siêu bền.

Link sản phẩm: Wave Rider Seesaw

𝟎𝟔𝟕 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 - 𝐏𝐋𝐀𝐘 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃
:office: Tầng 3, Số 38, Đường Hồ Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
:phone: + 84 24 667 33 777 / +84 24 667 39 777
:envelope_with_arrow: [email protected]
:globe_with_meridians: www.playworld.com.vn