Sản phẩm mới đến từ thương hiệu Berliner - Satellights

Satellights :sparkles::star2::magic_wand::magic_wand::sparkling_heart::star_struck:
Với Satellights, các thành phần và công nghệ bền bỉ của thiết bị sân chơi Berliner được kết hợp với các giải pháp sáng tạo của trò chơi tương tác. :sparkles::star2:
:star_struck: Không cần nguồn điện bên ngoài, giúp cho việc sử dụng Đèn chiếu sáng vệ tinh trở nên bền vững. :magic_wand: Bạn tạo ra năng lượng bằng cách xoay bánh xe của bảng điều khiển ngay bên cạnh cấu trúc chơi.

:pushpin: https://www.berliner.com.vn/ceria-berliner-products/cate/Satellights.html


:globe_with_meridians: https://www.berliner.com.vn
:inbox_tray: [email protected]
:phone: (+84236) 651 3333 / (+84236) 652 3333