Sản phẩm dòng SPORT từ thương hiệu ABC PLAY

Sản phẩm thuộc dòng SPORT được thiết kế để tận dụng tối đa không gian trống. Sản phẩm không chỉ có thể sử dụng làm khu bóng đá mà còn có thể sử dụng cho nhiều bộ môn khác. Bóng đá, bóng rổ, bóng sàn hoặc bóng chuyền chỉ là một số môn có thể được thực hành trên Multiarenas

6404

6410

7604

7623


:globe_with_meridians: https://www.abcplay.asia
:postbox: [email protected]
:calling: (+84236) 651 3333 / (+84236) 652 3333