Sân chơi Tưởng tượng, Dublin, CA, Hoa Kỳ

Nằm ở ngoại ô thành phố Dublin, CA, trong khu vực Vịnh Đông đang ngày càng phát triển, Imagine Playground là sân chơi kỹ năng đầu tiên của khu vực với các thiết bị vui chơi do Berliner sản xuất. #Inclusivity là mục tiêu chính trong việc thiết kế không gian vui chơi này. Một trong những điểm thu hút chính là sự kết hợp đầy màu sắc của SpooRoo, bao gồm trò chơi Sand Play, Track-the-Mouse và Geoball.05, có võng, dây thừng quay tay và phễu lưới trong ở giữa. Ngoài ra, sân chơi hòa nhập này còn cung cấp trò chơi Shout được thiết kế tùy chỉnh và có thể truy cập Nest Swing Cloud 9 cũng cho phép trẻ em ở mọi lứa tuổi, mọi khả năng và mọi hoàn cảnh chơi cùng nhau.


:globe_with_meridians: https://www.berliner.com.vn
:inbox_tray: [email protected]
:phone: (+84236) 651 3333 / (+84236) 652 3333