Nhiều học sinh sẽ không bị loại khỏi lớp chuyên?

1. Học sinh sắp không còn bị loại khỏi lớp chuyên?

Điều 26 Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT nêu rõ, sau mỗi học kỳ hằng năm, trường chuyên sẽ tổ chức sàng lọc học sinh chuyên lớp 10, lớp 11 và chuyển sang trường trung học phổ thông (THPT) không chuyên hoặc lớp không chuyên của trường những học sinh thuộc một trong ba trường hợp sau đây:

- Lưu ban.

- Hạnh kiểm: Xếp loại từ trung bình trở xuống.

- Học lực: Xếp loại từ trung bình trở xuống.

Tuy nhiên, tại dự thảo mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không còn đưa nội dung này vào. Như vậy, có thể thấy, nếu dự thảo này được thông qua thì học sinh trường chuyên nếu thuộc một trong ba trường hợp nêu trên sẽ không bị chuyển ra khỏi lớp chuyên.

Đồng thời, quy định về việc chuyển giáo viên ra khỏi trường chuyên cũng không còn được đề xuất tại dự thảo này. Cụ thể, khoản 2 Điều 19 Thông tư 06/2012 quy định việc chuyển giáo viên ra khỏi trường chuyên như sau:

Điều 19. Đánh giá, xếp loại giáo viên trường chuyên; chuyển giáo viên ra khỏi trường chuyên

2. Chuyển giáo viên ra khỏi trường chuyên

a) Hàng năm, sau một năm học, chuyển khỏi trường chuyên những giáo viên: Trong năm học không đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có 2 năm học liên tiếp xếp loại trung bình theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Chuyển khỏi trường chuyên những giáo viên bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên khi quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Theo đó, có 03 trường hợp, giáo viên đang giảng dạy trong các trường chuyên sẽ bị chuyển ra khỏi trường:

- Giáo viên không đạt chuẩn nghề nghiệp trong năm học.

- Giáo viên bị xếp loại trung bình hai năm học liên tiếp.

- Giáo viên bị kỷ luật từ khiển trách trở lên khi quyết định kỷ luật có hiệu lực.

2. Đề xuất bỏ lớp không chuyên trong các trường chuyên

Một trong những nội dung đáng chú ý khác của dự thảo này là việc bỏ lớp không chuyên trong các trường chuyên. Cụ thể, khoản 1 Điều 11 Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT nêu rõ:

Điều 11. Lớp trong trường chuyên

1. Trường chuyên có thể có các lớp chuyên sau: Chuyên Toán, chuyên Tin học, chuyên Vật lí, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lí, chuyên theo các Ngoại ngữ; ngoài các lớp chuyên, có thể có các lớp theo lĩnh vực chuyên và các lớp không chuyên.

Theo đó, hiện nay, một trường chuyên có thể có tổng cộng 09 lớp chuyên và các lớp chuyên theo lĩnh vực và lớp không chuyên.

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 8 dự thảo chỉ quy định:

Điều 8: Lớp học trong trường chuyên

1. Lớp học trong trường chuyên được tổ chức theo các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ 1. Không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

Theo quy định này, ngoại ngữ thay vì chuyên theo ngoại ngữ thì đề xuất ấn định luôn đây chính là ngoại ngữ 1 và khẳng định “không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên”.

Riêng các lớp chuyên theo lĩnh vực chuyên thì Bộ Giáo dục và Đào tạo không đề cập đến trong dự thảo Thông tư lần này. Như vậy, sắp tới đây, các trường chuyên sẽ chỉ còn các lớp chuyên mà không tổ chức lớp không chuyên.

3. Tuyển sinh vào trường chuyên như thế nào?

Vẫn kế thừa các quy định về tuyển sinh từ Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT, dự thảo cũng quy định về việc tuyển sinh vào trường chuyên như sau:

Thời gian: Hằng năm và thông báo tuyển sinh trước ngày thi 60 ngày.

Vòng thi: Hai vòng:

  • Vòng 01: Sơ tuyển với học sinh có hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện và căn cứ vào kết quả tham gia hoạt động xã hội, thi tài năng, rèn luyện và học tập trong 04 năm trung học cơ sở, kết quả thi tốt nghiệp trung học cơ sở.
  • Vòng 02: Thi tuyển theo môn thi, hình thức, thời gian làm bài theo từng lớp chuyên.

Nguồn: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 21/10/2022.