Mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm tự nguyện, Bảo hiểm y tế từ tháng 10/2021

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách an sinh xã hội tốt cho người lao động và được ví như “cánh tay” chống đỡ con người trước những rủi ro của cuộc sống. Xem ngay bài viết dưới đây để hiểu rõ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN, BHYT mới nhất hiện nay bạn nhé!

1. Mức đóng cho người lao động Việt Nam

Mức đóng từ 1/10/2021 – 30/6/2022

Mức đóng vào quỹ BHXH bắt buộc sẽ do cả người lao động và người sử dụng lao động đóng.

Nếu trước kia người sử dụng lao động phải đóng 1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, thì kể từ tháng 10/2021 sẽ được giảm mức đóng vào quỹ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) xuống còn 0%.

Ngoài ra, mức đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng có sự thay đổi, tăng 1% với người lao động và giảm xuống còn 0% với người sử dụng lao động.

Mức đóng từ 1/7/2022 – 30/9/2022

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT của người lao động Việt Nam sẽ có sự thay đổi từ ngày 1/7/2022 – 30/9/2022. Người sử dụng lao động sẽ phải đóng 0,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ-BNN.

Doanh nghiệp sẽ chỉ phải đóng 0,3% vào quỹ TNLĐ-BNN nếu gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) - theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP (Áp dụng với các ngành nghề được đánh giá là có nguy cơ cao về TNLĐ-BN).

2. Mức đóng cho người lao động nước ngoài

Mức đóng từ 1/10/2021 – 31/12/2021

Căn cứ theo Điều 12, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, đối với người lao động nước ngoài khi tham gia BHXH bắt buộc chỉ phải đóng 1,5% vào quỹ BHYT, người sử dụng lao động sẽ đóng 3% vào quỹ ốm đau thai sản (ÔĐ-TS).

Mức đóng từ 1/1/2022 – 30/6/2022

Từ ngày 01/01/2022, bổ sung mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT-TT). Cụ thể, người sử dụng lao động sẽ đóng 14% và người lao động đóng 8% vào quỹ.

Mức đóng từ 1/7/2022 – 30/9/2022

Từ ngày 1/7/2022 đến ngày 30/9/2022, mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT dành cho người lao động nước ngoài cũng sẽ có nhiều sự thay đổi mới. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ phải đóng thêm tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ-BNN là 0,5%.

Người sử dụng lao động thuộc nhóm đối tượng lao động nước ngoài sẽ không cần đóng vào quỹ HT-TT và quỹ BHTN.

Riêng các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao, có gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và nếu được chấp thuận bởi Bộ LĐ-TB&XH về TNLĐ-BNN thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là 0.3%.

3. Mức đóng cho các đối tượng thuộc khối nhà nước

Đối với các đối tượng lao động thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có mức đóng khác so với các đối tượng người lao động bình thường (do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên nên sẽ có mức đóng riêng).

Mức đóng cụ thể như sau:

4. Điểm mới về mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2021

Giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ - BNN:

  • Từ 1/7/2021 đến 30/6/2022: Đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
  • Không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.
  • Toàn bộ số tiền doanh nghiệp được giảm được dùng để hỗ trợ người lao động phòng, chống đại dịch COVID-19.

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí - tử tuất:

  • Doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí - tử tuất đến hết tháng 4/2021, bị ảnh hưởng bởi COVID-19, phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 (Được dừng đóng 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ).
  • Đã được giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trước đó do COVID-19, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng.
  • Chính sách này có hiệu lực từ 1/7/2021.

Giảm mức đóng vào quỹ BHTN:

  • Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động.
  • Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
  • Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022).

Nguồn tham khảo:

1. Nghị định 58/2020/NĐ-CP

2. Nghị quyết 68/NQ-CP

3. Nghị định 143/2018/NĐ-CP

4. Nghị quyết 116/NQ-CP

5. Thư viện pháp luật