Mở Khu Vui Chơi Cần Giấy Phép Gì?

Muốn mở khu vui chơi trẻ em cần phải có sự thông qua của các cơ quan quản lý kinh doanh. Trước hết bạn cần tìm hiểu xem muốn mở khu vui chơi cần giấy phép gì và nên thực hiện thủ tục nộp giấy phép hoạt động ra sao. Ngay dưới đây cùng tham khảo thông tin hướng dẫn về các thủ tục mở khu vui chơi nhé!

Kinh doanh khu vui chơi giải trí cần giấy phép hoạt động hay không?

Theo những quy định chung của Pháp luật Việt Nam thì kinh doanh bất cứ ngành nghề gì đều cần có giấy phép kinh doanh mới được phép hoạt động. Việc kinh doanh khu vui chơi giải trí trẻ em cũng không ngoại lệ.

Nếu như mở khu vui chơi trẻ em mà không có giấy phép kinh doanh, không được cơ quan chức quyền phê duyệt thì được xem là kinh doanh lậu, trái phép.

Do đó, bạn muốn kinh doanh hợp pháp và phát triển lâu dài thì cần phải tìm hiểu kỹ và nắm được những quy định chung của hoạt động kinh doanh khu vui chơi. Đặc biệt cần tìm hiểu xem khi kinh doanh hoạt động khu vui chơi cần có những loại giấy phép gì.

Mở khu vui chơi cần giấy phép gì?

Trước tiên bạn cần biết, mở khu vui chơi cần có giấy phép kinh doanh được phê duyệt. Vậy, giấy phép kinh doanh có những thẩm quyền gì, giá trị sử dụng của nó ra sao? Cụ thể như sau:

  • Giấy phép kinh doanh là loại giấy tờ được cho phép các cá nhân hay các tổ chức kinh doanh có thể đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.
  • Loại giấy tờ này chỉ được cấp với các đối tượng được sở kế hoạch và đầu tư cấp phép.
  • Giấy phép kinh doanh khu vui chơi có mục đích để quản lý những công việc kinh doanh của chủ đầu tư đối với hoạt động của khu vui chơi đó. Đồng thời đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường hay bất cứ vấn đề về xã hội cộng đồng nào.
  • Giấy phép kinh doanh cũng thể hiện sự cho phép của các cơ quan quản lý đến quyền kinh doanh của các chủ đầu tư và nhà kinh doanh.
  • Và cho dù bạn là đối tượng được cấp giấy phép kinh doanh tuy nhiên cơ quan cung cấp giấy phép kinh doanh cho khu vui chơi sẽ từ chối nếu như nó có ảnh hưởng đến vấn đề môi trường xung quanh.

Quy định pháp luật về giấy phép kinh doanh khu vui chơi

Giấy phép đăng ký kinh doanh khu vui chơi cũng giống như những cơ sở, cơ quan kinh doanh khác. Vì thế khi thực hiện cấp phép nó được căn cứ theo những quy định luật chung trong đó có các căn cứ luật như sau:

  • Luật Doanh nghiệp 2014
  • Luật đầu tư 2014
  • Quyết định 337/2007/QĐ-BKHĐT
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp