Lương net là gì? Hướng dẫn cách tính lương net đơn giản

Khi nhận thỏa thuận về tiền lương với ứng viên, nhiều nhà tuyển dụng sẽ đề nghị trả lương net. Vậy lương net là gì? Người nhận lương net có rủi ro gì không?

1. Lương net là gì?

Giống như lương gross, khái niệm về lương net cũng không được các văn bản phạm luật ghi nhận nhưng lại thường xuyên được doanh nghiệp sử dụng khi thỏa thuận về tiền lương với người lao động.Thuật ngữ này được bắt nguồn từ cụm “net income” trong tiếng Anh, chỉ thu nhập ròng sau khi hạch toán tất cả các chi phí và thuế.

Theo đó, có thể hiểu đơn giản, lương net là tiền lương thực nhận của người lao động sau khi doanh nghiệp đã trừ hết các loại khoản chi phí đóng bảo hiểm hiểm bắt buộc, thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Như vậy, khác với lương gross, người nhận lương net sẽ được sở hữu luôn số tiền mà doanh nghiệp đã cam kết trả cho mình. Cùng với đó, người này cũng không mất công tính toán và không phải trích đóng các khoản khác.

2. Hướng dẫn cách tính lương net đơn giản

Lương net hiện được tính theo công thức sau:

Lương net = Lương gross - Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc - Thuế TNCN (nếu có)

Trong đó:

*Lương gross là tổng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động, gồm cả lương cơ bản và các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoa hồng… mà chưa trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc và nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

*Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc của người lao động được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động. Cụ thể:

- 8% đóng quỹ hưu trí - tử tuất.

- 1% đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

- 1,5% đóng quỹ bảo hiểm y tế.

*Tiền thuế TNCN:

Thuế TNCN = (Tổng thu nhập - Các khoản được miễn - Khoản giảm trừ) x Thuế suất

Trong đó:

- Các khoản được miễn có thể kể đến như: Tiền bồi thường tai nạn lao động; phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn tiền lương làm việc ban ngày; tiền lương hưu;…

- Các khoản giảm trừ gồm:

+ Giảm trừ gia cảnh với bản thân người lao động: 11 triệu đồng/tháng.

+ Giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc: 4,4, triệu đồng/tháng.

+ Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.

+ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

- Thuế suất: Theo biểu thuế lũy tiến từng phần:

Bậc Thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất
1 Đến 05 5 %
2 Trên 05 đến 10 10 %
3 Trên 10 đến 18 15 %
4 Trên 18 đến 32 20 %
5 Trên 32 đến 52 25 %
6 Trên 52 đến 80 30 %
7 Trên 80 35 %

3. Người nhận lương net cần lưu ý gì để không bị thiệt?

Mặc dù chọn nhận lương net, người lao động sẽ được nhận đúng số tiền mà doanh nghiệp cam kết ban đầu nhưng người nhận lương net có thể gặp khá nhiều rủi ro.

Bởi để tiết kiệm chi phí nhiều doanh nghiệp sẽ đóng bảo hiểm với mức lương thấp, từ đó dẫn tới các quyền lợi về bảo hiểm xã hội được nhận sau này sẽ thấp hơn so với quyền lợi mà người đó đáng được hưởng.

Do đó, người nhận lương net cần lưu ý một số vấn đề sau để tránh bị thiệt:

1 - Thỏa thuận rõ về mức tiền lương đóng các loại bảo hiểm bắt buộc.

Để tránh bị doanh nghiệp chọn đóng mức lương thấp, ngay khi thỏa thuận về tiền lương và ký hợp đồng lao động, ứng viên cần làm rõ mức lương đóng bảo hiểm xã hội của mình.

Mức lương đóng bảo hiểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các loại trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, lương hưu,…

2 - Thường xuyên kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Để không bị doanh nghiệp qua mặt bằng việc đóng mức bảo hiểm thấp, người lao động nhận lương net cũng cần kiểm tra thường xuyên quá trình đóng các loại bảo hiểm của mình.

Nguồn tham khảo: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 28/11/2021.