Khu vui chơi tại trường học ở Singapore

:man_cartwheeling:🤸:woman_cartwheeling: Với việc thiết kế lại khu vực ngoài trời của một trường học tại Singapore (GESS), một khu vui chơi và tập thể dục ấn tượng đã được tạo ra không chỉ thu hút mọi lứa tuổi mà còn thúc đẩy sự phát triển tâm lý của học sinh.

1

3

4

5

6


:fire::fire: Win QS: chuyên tư vấn - thiết kế - cung cấp - thi công sân chơi trẻ em, sàn EPDM, gym fitness
:globe_with_meridians: https://www.winqs.net/
:postbox: [email protected]
:calling: (0236) 651 3333 / (0236) 652 3333