Hướng dẫn thủ tục gia hạn tạm trú - Trình tự thực hiện và hồ sơ cần chuẩn bị mới nhất

Vấn đề gia hạn tạm trú được rất nhiều đối tượng là sinh viên, công nhân lao động tạm trú quan tâm. Xem ngay thủ tục gia hạn tạm trú mới nhất dưới đây để nắm rõ trình tự thực hiện cùng hồ sơ cần chuẩn bị nhé!

1. Quy định về gia hạn tạm trú

Công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú trong thời gian 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đăng ký cư trú (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) sẽ đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú.

2. Hồ sơ xin gia hạn tạm trú

Hồ sơ gia hạn tạm trú gồm:

  • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA), đối với người gia hạn tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.
  • Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Gia hạn tạm trú theo danh sách:

  • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (của từng người) (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA).
  • Văn bản đề nghị gia hạn tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp pháp kèm danh sách người gia hạn tạm trú. Danh sách bao gồm những thông tin cơ bản của từng người: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân và thời hạn tạm trú.

Gia hạn tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân trong Công an nhân dân:

  • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA).
  • Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục gia hạn tạm trú và đơn vị có chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ (ký tên, đóng dấu).

Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA - Tải bản Word Tại đây

3. Gia hạn tạm trú ở đâu và có hình thức nào?

Có 2 hình thức nộp hồ sơ gia hạn tạm trú là trực tiếp và gián tiếp, trong đó:

Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

4. Trình tự gia hạn tạm trú

Trình tự chi tiết như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ sau khi bạn nộp. Có 3 trường hợp sau:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký.
  • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký.
  • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký.

Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký cư trú.

Bước 5: Nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có) dựa trên ngày hẹn trong Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

5. Lệ phí gia hạn tạm trú

Việc xác định mức thu, miễn, giảm; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Thời gian giải quyết hồ sơ gia hạn tạm trú

Với hồ sơ gia hạn tạm trú, thời hạn giải quyết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, thời gian này có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như dịch bệnh, thiên tai,…

7. Những lưu ý khi làm hồ sơ gia hạn tạm trú

Bạn nên để ý thời hạn tạm trú đã đăng ký và gia hạn đúng trong thời gian 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, không để quá hạn quy định.

Cùng với đó, bạn lưu ý nộp hồ sơ đăng ký gia hạn tạm trú đầy đủ theo từng trường hợp và nếu hồ sơ chậm trễ thì có thể liên hệ đơn vị giải quyết địa phương để được hỗ trợ.

Nguồn tham khảo:

1. Cổng Dịch vụ công Quốc gia
2. Bộ Công an