Hướng dẫn đăng ký nhận tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần qua thẻ ATM

Với mục tiêu vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, vừa thuận tiện và tiết kiệm thời gian đi lại của người dân, người lao động có thể đăng ký nhận tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần qua thẻ ATM.

Theo quy định tại Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bù đắp một phần thu nhập khi người lao động bị mất hoặc bị giảm thu nhập do đau, ốm, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết.
Dựa trên cơ sở đó, người tham gia BHXH khi có yêu cầu nhận hết phần tiền bảo hiểm này sẽ được giải quyết bảo hiểm xã hội 1 lần.

1. Những trường hợp được hưởng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần

Theo khoản 1 Điều 60, khoản 1 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13, những trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần gồm có:

 • Những người đã đến tuổi lãnh lương hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH).
 • Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường thị trấn đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 • Người lao động đi định cư nước ngoài.
 • Người lao động mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế như: Ung thư, bại liệt, lao phổi nặng, HIV/AIDS,…
 • Sau 1 năm nghỉ việc hay sau 1 năm không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.
 • Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Hướng dẫn đăng ký nhận tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần qua thẻ ATM

Hiện nay, tiền BHXH 1 lần được chi trả theo các hình thức như sau:

 • Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
 • Thông qua bưu điện.
 • Thông qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng (ATM).

Vì vậy, để nhận tiền BHXH 1 lần qua thẻ ATM, người lao động phải đăng ký theo mẫu đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần trước khi nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Dưới đây là mẫu 14-HSB mà người dân cần phải điền đầy đủ thông tin và thật chính xác để cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào thông tin tài khoản ngân hàng mà người lao động cung cấp để chuyển tiền BHXH 1 lần về đó:

(1) Ghi đầy đủ họ và tên của người hưởng.

(2) Ghi số điện thoại. Trường hợp người lao động không sử dụng điện thoại thì có thể ghi số điện thoại của người thân khi cần liên lạc kèm theo họ và tên, mối quan hệ với người đó.

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. Trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm đơn và thủ tục thì ghi địa chỉ của người được ủy quyền.

(4) Trường hợp người được ủy quyền là người làm đơn thì ghi rõ: “Tôi là … được ủy quyền làm đơn” còn không thì để trống. Ví dụ: Tôi là Nguyễn Văn A được ủy quyền làm đơn”; đồng thời nộp kèm theo Giấy ủy quyền.

(5) Đánh dấu vào nội dung yêu cầu giải quyết và ghi cụ thể các thông tin. Trong trường hợp này, người lao động sẽ đánh dấu vào ô BHXH 1 lần.

(6) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời điểm hưởng lương hưu hoặc bị mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì bổ sung giải trình trong thời gian nộp hồ sơ chậm có xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù giam không (nếu có thì ghi cụ thể thời gian xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích hoặc thời gian chấp hành hình phạt tù giam) hoặc nêu rõ mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình.

(7) Trường hợp có yêu cầu khác thì ghi rõ nội dung yêu cầu và các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết.

Ví dụ: Trường hợp không thống nhất thông tin về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân và hồ sơ hưởng, chờ hưởng BHXH thì ghi rõ không thống nhất về thông tin gì kèm theo bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân.

(8) Địa chỉ nhận trợ cấp BHXH, nơi cư trú mới di chuyển đến: Ghi rõ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. Trường hợp đã xác định được điểm chi trả tại nơi đề nghị nhận thì ghi rõ.

(9) Đánh dấu vào các ô tương ứng để chọn cách thức nhận tiền trợ cấp. Người lao động chỉ cần chọn hình thức nhận tiền là ATM, đồng thời điền thêm các nội dung sau:

 • Tên chủ tài khoản.
 • Số tài khoản.
 • Tên ngân hàng mở tài khoản.
 • Chi nhánh mở tài khoản.

(10) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời hạn quy định thì nêu rõ lý do nộp chậm.

3. Những giấy tờ cần thiết và nơi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần

Theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH năm 2021, nơi nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần là cơ quan BHXH nơi người lao động cư trú.

Căn cứ theo quy định Điều 109, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, những giấy tờ mà người lao động cần chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ để nhận bảo hiểm xã hội 1 lần gồm có:

1. Bản chính Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB).

3. Đối với những người đi định cư nước ngoài cần nộp thêm bản sao Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu do nước ngoài cấp.
 • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.
 • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài.
 • Giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

4. Đối với trường hợp mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được.

Nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên của Hội đồng giám định y khoa thể hiện tình trạng không tự phục vụ được.

Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.

5. Đối với công an, bộ đội cần có thêm bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B - HBQP ban hành kèm theo Thông tư 136/2020/TT-BQP).

4. Lưu ý sau khi đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần

Tại điểm b3 khoản 1 Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 có quy định thời gian giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần:

 • Trường hợp nhận bảo hiểm xã hội 1 lần với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Cần tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận hồ sơ theo quy định.
 • Nếu nộp hồ sơ trực tiếp qua cơ quan bảo hiểm xã hội sau khoảng 5 ngày tiền sẽ tự động chuyển vào thẻ ATM đã đăng ký trước đó. Nếu nộp hồ sơ qua bưu điện người lao động chờ thêm một vài ngày nữa.

Nguồn: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 17/10/2021.