Hướng dẫn cách tính lương hưu cho người lao động và những quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động

Lương hưu là một trong những khoản tiền quan trọng, giúp người lao động có thể an tâm ổn định cuộc sống về già. Vậy bạn đã biết cách tính lương hưu chưa? Xem bài viết sau để hiểu rõ hơn về cách tính lương hưu cho người lao động nhé!

1. Những quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động

Theo điều 169 được quy định trong Bộ luật lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động được quy định như sau:

 • Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo đúng thời gian quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội khi đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu.
 • Điều kiện để được công nhận người lao động bình thường đủ tuổi nghỉ hưu là 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
 • Năm 2021, điều kiện của người lao động bình thường được công nhận đến tuổi nghỉ hưu là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, mỗi năm bạn chỉ cần cộng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ là sẽ tính được độ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
 • Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề đặc biệt nặng nhọc, có tiếp xúc với các chất độc hại, nguy hiểm hay làm việc tại khu vực có nền kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có quyền nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn quy định không quá 5 tuổi.
 • Đối với những người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao hay một số trường hợp đặc biệt, được phép nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định của Bộ luật lao động đã quy định.

2. Điều kiện thụ hưởng lương hưu

Người lao động đến độ tuổi nghỉ hưu và đã đảm bảo đóng BHXH theo quy định sẽ được hưởng lương hưu. Năm 2021, căn cứ theo điều 219 của Bộ luật lao động năm 2019, điều kiện được thụ hưởng lương hưu được quy định cụ thể như sau:

 • Theo điều 169, độ tuổi được hưởng lương hưu đối với lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng và lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng.
 • Người lao động phải tham gia đóng BHXH đủ 20 năm. Cứ thêm 1 năm người lao động tham gia đóng BHXH thì lương hưu sẽ được cộng thêm 2% vào % tỷ lệ hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn cách tính lương hưu chi tiết mới nhất 2021

Công thức tính lương hưu người tham gia BHXH: Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng

Để tính được tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng, bạn cần xác định tỷ lệ % được hưởng lương hưu hằng tháng dựa vào từng đối tượng được xét hưởng chế độ đặc biệt là nam hay nữ, có bị suy giảm khả năng lao động hay không để đưa ra được mức tỷ lệ đúng nhất.

Đối với người lao động nam:

 • Năm 2021, họ có thể bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2021 nếu đã đáp ứng điều kiện đóng đủ BHXH trong vòng 20 năm thì tỷ lệ được hưởng lương hưu hàng tháng sẽ là 45%.
 • Người lao động khi đã đóng đủ số năm BHYT theo quy định của pháp luật thì cứ thêm mỗi năm đóng BHXH sẽ được cộng thêm 2% vào tỷ lệ lương hưu hàng tháng.

Đối với lao động nữ:

 • Năm 2021, lao động nữ có thể bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2021 nếu đã đáp ứng điều kiện đóng đủ BHXH trong vòng 20 năm thì tỷ lệ được hưởng lương hưu hàng tháng sẽ là 45%.
 • Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm BHXH sẽ được cộng thêm 2% vào tỷ lệ lương hưu.

Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Những đối tượng tham gia BHXH khác nhau sẽ được quy định cách tính mức bình quân tiền lương/ thu nhập tháng đóng BHXH khác nhau, cụ thể như sau:

1. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc:

Điều 9, 10 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định như sau:

Trường hợp 1: Người lao động đảm bảo tham gia BHXH toàn thời gian theo quy định của Nhà nước được quyền hưởng chế độ tiền lương như quy định.

 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995: Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng BHXH của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc/60 tháng.
 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000: Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm (72 tháng) cuối trước khi nghỉ việc/72 tháng.
 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006: Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm (96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc/96 tháng.
 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015: Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm (120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc/120 tháng.
 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019: Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm (180 tháng) cuối trước khi nghỉ việc/180 tháng.
 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024: Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm (240 tháng) cuối trước khi nghỉ việc/240 tháng.
 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2025 trở đi: Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng/Tổng số tháng đóng BHXH.

Trong đó:

 • Mbqtl: Là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
 • Tiền lương tháng đóng BHXH: Là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trường hợp 2: Người lao động tham gia BHXH trong toàn thời gian khi hưởng chế độ lương do người sử dụng lao động quy định.

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH/Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

 • Mbqtl: Là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
 • Tiền lương tháng đóng BHXH: Là tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo hệ số trượt giá được ban hành tại thời điểm hưởng.
 • Cụ thể như sau: Tiền lương tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm/Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng.

Bảng hệ số trượt giá áp dụng đối với người hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021 - 31/12/2021 (theo Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH):

Năm Mức điều chỉnh Năm Mức điều chỉnh
Trước 1995 5,01 2008 1,97
1995 4,25 2009 1,84
1996 4,02 2010 1,69
1997 3,89 2011 1,42
1998 3,61 2012 1,30
1999 3,46 2013 1,22
2000 3,52 2014 1,18
2001 3,53 2015 1,17
2002 3,40 2016 1,14
2003 3,29 2017 1,10
2004 3,06 2018 1,06
2005 2,82 2019 1,03
2006 2,62 2020 1,00
2007 2,42 2021 1,00

Trường hợp 3: Người lao động vừa đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định:

Mbqtl = (Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo tiền lương cho doanh nghiệp quyết định)/Tổng số tháng đóng BHXH.

Trong đó:

 • Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định = Tổng số tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của trường hợp 2.
 • Có từ 2 giai đoạn đóng BHXH trở lên theo tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định được tính như trên.

2. Đối với người tham gia bảo hiểm tự nguyện:

Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

Mbqtl = Tổng các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH/Tổng số tháng đóng BHXH.

Trong đó:

 • Mbqtn: Là mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.
 • Thu nhập tháng đã đóng BHXH: Là thu nhập đã được điều chỉnh theo hệ số trượt giá ban hành tại thời điểm nhận lương hưu:
 • Thu nhập tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng.

Bảng hệ số trượt giá áp dụng đối với người hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021 - 31/12/2021 (theo Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH):

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mức điều chỉnh 1,97 1,84 1,69 1,42 1,30 1,22 1,18
Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mức điều chỉnh 1,17 1,14 1,10 1,06 1,03 1,00 1,00

3. Đối với người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện:

Điều 11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 5 Nghị định 134/2015/NĐ-CP có quy định:

Mbqtl-tn = (Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện + (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc x Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc)/Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện + Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc.

Trong đó: Mbqtl-tn: Là mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH.

4. Hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

Điều 58 của Luật BHXH năm 2014 và Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có quy định như sau:

 • Số năm đóng BHXH của bạn cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% sẽ được trao trợ cấp một lần.
 • Cứ mỗi năm bạn đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ 75% thì được tính bằng 1/2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
 • Bạn đóng BHXH theo tháng lẻ từ 1 - 6 tháng sẽ được tính là 1/2 năm, từ 7 - 11 tháng thì được tính là một năm tròn.

Nguồn: Luật Việt Nam, Thư viện pháp luật - Ngày cập nhật: 18/10/2021.