Hướng dẫn cách đổi tên trên Zoom bằng máy tính, điện thoại cực đơn giản

Zoom là ứng dụng họp trực tuyến rất phổ biến trong thời gian giãn cách vừa qua, tuy nhiên không phải ai cũng đã biết sử dụng hết các tính năng của Zoom, đặc biệt là tính năng đổi tên. Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn bạn cách đổi tên trên Zoom đơn giản, nhanh chóng.

Đổi tên trên Zoom giúp người khác dễ dàng nhận diện bạn trong cuộc họp, đặc biệt là nếu cuộc họp có nhiều người tham gia, giúp việc họp hành trở nên hiệu quả hơn.

Ngoài ra, Zoom cũng có tính năng đổi tên của người tham gia cuộc họp - với điều kiện bạn là người tạo cuộc họp đó. Với tính năng này, bạn sẽ chủ động hơn trong việc điều phối cuộc họp, tăng hiệu quả của cuộc họp, buổi học online.

1. Hướng dẫn đổi tên trên Zoom của bản thân

Đổi tên Zoom khi cuộc họp đang diễn ra

- Trên máy tính:

Bước 1: Khi đang trong cuộc họp, bạn chọn Participants (Người tham gia) ở phía dưới màn hình máy tính bàn, laptop của mình.

Bước 2: Khi danh sách người tham gia hiện ra, bạn nhấn nút More (Khác) tại tên hiện tại của bạn và chọn Rename (Đổi tên).

Bước 3: Nhập tên mới của bạn và nhấn OK là xong.

- Trên điện thoại:

Bước 1: Khi đang trong cuộc họp, bạn chọn Participants (Người tham gia) ở phía dưới màn hình điện thoại thông minh của mình.

Khi danh sách người tham gia hiện ra, bạn nhấn vào tên của mình và chọn Rename (Đổi tên).

Bước 2: Nhập tên mới của bạn và nhấn Done (Xong) để hoàn tất.

Cách đổi tên trên Zoom trong Profile

- Trên máy tính:

Bước 1: Tại màn hình chính của ứng dụng, bạn nhấn vào biểu tượng hình đại diện ở góc phải trên và bấm My Profile (Hồ sơ của tôi) để đến trang hồ sơ.

Bước 2: Tại trang hồ sơ, nhấn vào nút Edit (Chỉnh sửa) ở phía bên phải ảnh đại diện của bạn.

huong-dan-doi-ten-tren-zoom-7

Bước 3: Nhập tên mới tại ô First Name, Last Name và Display Name, sau đó nhấn Save (Lưu) để hoàn thành.

- Trên điện thoại:

Bước 1: Tại màn hình chính của ứng dụng, bạn chọn Settings (Cài đặt) ở góc phải dưới màn hình rồi nhấn vào hồ sơ của bạn.

Bước 2: Chọn Display Name (Tên hiển thị), sau đó tại màn hình tiếp theo nhập tên mới và nhấn Save (Lưu) để hoàn thành.

Cách đổi tên trên Zoom khi chưa tham gia cuộc họp

- Trên máy tính:

Nhấn nút Join (Tham gia) để tham gia cuộc họp.

Tiếp theo, bạn nhấn vào tên của mình để chỉnh tên khác trước khi tham gia.

- Trên điện thoại:

Khi nhấn nút Join (Tham gia) để tham gia cuộc họp, bạn có thể chỉnh tên của mình trước khi tham gia.

2. Hướng dẫn đổi tên người tham gia cuộc họp trên Zoom

Điều kiện đổi tên người khác: Khi bạn là người chủ trì cuộc họp, tức là bạn tạo phòng họp và mời người khác tham dự.

- Trên máy tính:

Bước 1: Khi đang trong cuộc họp, bạn chọn Participants (Người tham gia) ở phía dưới màn hình.

Bước 2: Khi danh sách người tham gia hiện ra, bạn nhấn nút More (Khác) tại tên của người muốn đổi và chọn Rename (Đổi tên).

Bước 3 : Nhập tên mới và nhấn OK là xong.

- Trên điện thoại:

Bước 1: Khi đang trong cuộc họp, bạn chọn Participants (Người tham gia) ở phía dưới màn hình.

Khi danh sách người tham gia hiện ra, bạn nhấn vào tên của người muốn đổi và chọn Rename (Đổi tên).

Bước 2: Nhập tên mới và nhấn Done (Xong).