Hệ thống biển zone gồm những loại nào? Ý nghĩa biển báo ZONE 60 là gì?

1. Hệ thống biển báo ZONE có những biển báo nào?

Theo quy định tại Quy chuẩn 41:2019/BGTVT, hệ thống biển báo ZONE bao gồm các biển hiệu lệnh có tác dụng trong khu vực (còn gọi là biển “Bắt đầu vào khu vực”) và biển hết hiệu lực khu vực (còn gọi là biển “Ra khỏi khu vực”).

Đây là các biển báo thuộc nhóm biển hiệu lệnh biểu thị các hiệu lệnh mà người tham gia giao thông phải chấp hành. Đặc điểm chung của các biển ZONE là có dạng hình chữ nhật dựng đứng, nền màu trắng với chữ ZONE màu đen trên đầu và hình vẽ tương ứng với hiệu lệnh ở ngay dưới chữ ZONE. Khi báo hết hiệu lệnh sẽ sử dụng biển ZONE có vạch chéo màu đỏ kẻ từ trên xuống và từ phải qua trái đè lên hình vẽ.

*Biển báo bắt đầu vào khu vực:

Các biển này dùng để báo cấm, hạn chế hay chỉ dẫn có hiệu lực cho tất cả các tuyến đường trong một khu vực (hiệu lực cho cả khu vực).

Từ ZONE được biểu thị ở phía trên và chi tiết cấm, hạn chế hoặc chỉ dẫn được biểu thị ở ngay bên dưới. Tùy theo mục đích mà bố trí biển tương ứng, ví dụ:

- Cấm đỗ xe trong khu vực: Đặt biển R.E,9a “Cấm đỗ xe trong khu vực”.

- Cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực: Đặt biển R.E,9b “Cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực”.

- Quy định khu vực đỗ xe: Đặt biển R.E,9c “Khu vực đỗ xe”.

- Hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực: Đặt biển R.E,9d “Hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực”.

*Biển báo ra khỏi khu vực:

Các biển này dùng để chỉ dẫn phương tiện ra khỏi khu vực có báo cấm, hạn chế hay chỉ dẫn có hiệu lực trong một khu vực.

Tùy theo chi tiết cấm, hạn chế hay chỉ dẫn mà đặt biển tương ứng:

- Báo hết cấm đỗ xe trong khu vực: Đặt biển R.E,10a “Hết cấm đỗ xe trong khu vực”.

- Báo hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực: Đặt biển R.E,10b “Hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực”.

- Quy định hết khu vực đỗ xe: Đặt biển R.E,10c “Hết khu vực đỗ xe”.

- Quy định hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực: Đặt biển R.E,10d “Hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực”.

2. Ý nghĩa biển báo ZONE 60 là gì?

Biển báo ZONE 60 là biển báo hiệu lệnh có dạng hình chữ nhật, nền trăng, bên trên có chữ ZONE màu đen, bên dưới là vòng tròn viền đỏ có số 60 màu đen bên trong.

Chữ ZONE ở đây có nghĩa là vùng hoặc khu vực. Còn hình tròn màu đỏ với số 60 bên trong biểu thị tốc độ tối đa là 60km/h.

Như vậy, biển báo ZONE 60 có ý nghĩa báo hiệu tốc độ tối đa khi bắt đầu đi vào khu vực có cắm biển này là 60km/h. Các phương tiện tham gia giao thông chỉ được đi với vận tốc nhỏ hơn hoặc bằng 60km/h.

Nếu vượt quá tốc độ ghi nhận trên biển báo từ 05km/h trở lên, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt lỗi chạy quá tốc độ. Trường hợp vượt quá tốc độ nhưng dưới 05km/h thì chưa thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Giới hạn về tốc độ di chuyển sẽ kết thúc khi thấy biển báo ZONE 60 có thêm dấu vạch chéo màu đỏ kẻ từ trên xuống và từ phải qua trái đè lên vòng tròn và số 60.

3. Không tuân thủ biển báo ZONE bị phạt như thế nào?

Không tuân thủ các hiệu lệnh cấm, hạn chế hoặc chỉ dẫn của biển báo ZONE, tùy thuộc vào hành vi vi phạm theo nội dung biểu thị của biển báo mà người điều khiển phương tiện có thể bị phạt như sau:

Lỗi vi phạm Mức phạt vi phạm
Ô tô Xe máy
Đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” 800.000 - 1.000.000 đồng (Điểm e khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP) 300.000 đồng đến 400.000 đồng (Điểm h khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP)
Đi xe vượt quá tốc độ giới hạn cho phép từ 05 km/h trở lên 800.000 - 12 triệu đồng + Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 - 04 tháng, tùy vào tốc độ vượt quá (Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP) 300.000 - 05 triệu đồng + Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 - 04 tháng, tùy vào tốc độ vượt quá (Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP)

Nguồn: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 14/10/2022.