Giới thiệu Jacksplay

Jacksplay là đối tác nhập khẩu sàn cao su an toàn dành cho trẻ em phát triển nhanh nhất tại Malaysia. Chúng tôi thiết kế các thành phần nhỏ nhất đến chế tạo các hệ thống lớn nhất. Các thiết bị vui chơi và giải trí đảm bảo cung cấp cho trẻ niềm vui, lợi thế, sáng tạo và kiến thức.