Giới thiệu Jacksplay

Jacksplay là đối tác nhập khẩu thiết bị sân chơi dành cho trẻ em tại Malaysia. Chúng tôi thiết kế các thành phần nhỏ nhất đến chế tạo các hệ thống lớn nhất. Các thiết bị vui chơi và giải trí đảm bảo cung cấp cho trẻ niềm vui, lợi thế, sáng tạo và kiến thức.