Giới thiệu 067 Sculpture

067 Group là doanh nghiệp kinh doanh đá từ năm 2016 và lan rộng ra các lĩnh vực kinh doanh đá, kim loại nghệ thuật vào năm 2017.
Chúng tôi chuyên sản xuất các mặt hàng chất lượng cao, kiểm tra hoàn chỉnh trên tất cả các khâu từ sản xuất cho đến khi xếp hàng lên tàu.