Dự án TH SCHOOL

 • Chủ đầu tư: TH Group
 • Thời gian: Tháng 8, 2018 (Sân thể thao); Tháng 5, 2020 (Sàn cao su EPDM)
 • Giá trị hợp đồng: 4,3 tỷ đồng
 • Hạng mục: Sân thể thao, sàn cao su EPDM
 • Vị trí dự án: 6 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội
  2_result-350x263
  3-min_result-350x263
  4_result-350x263
  5_result-350x263