Dòng sản phẩm SPOOKY ROOKIES của Berliner

Sản phẩm dành cho trẻ nhỏ yêu thích leo trèo! Các sản phẩm này của Berliner đã được phát triển với các nhà trẻ và vườn ươm cũng như các sân chơi công cộng. Các sản phẩm này đặc biệt hướng đến nhu cầu của trẻ từ 0-3 tuổi, giúp thúc đẩy sự phát triển vận động và tâm lý sớm. Như mọi khi, nhà chơi “Spoo” và “Roo” dễ thương của chúng tôi có thể được cung cấp với một loạt các thành phần bổ trợ trong nhiều cách kết hợp khác nhau. Một số chức năng chơi đã được tích hợp - chẳng hạn như bộ đếm, bàn chơi bùn, tic-tac- toe và trò chơi trí nhớ.


:globe_with_meridians: https://www.berliner.com.vn
:inbox_tray: [email protected]
:phone: (+84236) 651 3333 / (+84236) 652 3333