Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp đại học không?

Điểm rèn luyện là điểm số quan trọng được thể hiện trong bảng điểm của sinh viên. Vậy điểm rèn luyện được đánh giá dựa trên những tiêu chí nào? Có ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp đại học không?

1. Điểm rèn luyện là gì?

Điểm rèn luyện là điểm số đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cũng như mức độ tích cực của sinh viên trong việc tham gia các hoạt động, phong trào. Trong đó, điểm rèn luyện được sử dụng để:

- Điểm rèn luyện dùng để đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ, từng năm học và toàn khóa học.

- Điểm rèn luyện dùng để xét duyệt học bổng, xét khen thưởng - kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét lưu trú kí túc xá và các ưu tiên khác trong quy định của trường.

- Điểm rèn luyện làm căn cứ xét thi tốt nghiệp, làm luận văn hoặc khóa luận tốt nghiệp; được ghi chung vào bảng điểm kiết quả học tập và lưu trong hồ sơ người học khi tốt nghiệp ra trường.

Các trường sẽ tự đặt ra các tiêu chí để đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, thông thường sẽ chấm điểm dựa trên:

- Ý thức học tập và tham gia các hoạt động học thuật;

- Ý thức chấp hành nội quy của trường;

- Ý thức tham gia các hoạt động, phong trào;

- Ý thức công dân trong cộng đồng;

- Các thành tích được tuyên dương, khen thưởng…

2. Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp đại học không?

Theo Điều 14 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;

- Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Bên cạnh đó, hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khoá. Hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

- Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học (đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên)

Như vậy, nếu sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập thì sinh viên sẽ được xét tốt nghiệp dựa trên điểm trung bình tích lũy, không bị phụ thuộc quá nhiều vào điểm rèn luyện.

Chỉ khi sinh viên có điểm có điểm tích lũy loại giỏi/xuất sắc nhưng lại có điểm rèn luyện thấp do đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên thì mới bị giảm hạng tốt nghiệp.

3. Làm thế nào để có điểm rèn luyện cao?

Thông thường, chỉ cần sinh viên không vi phạm nội quy nhà trường và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật thì sẽ được đánh giá điểm rèn luyện từ mức khá trở lên. Nếu muốn có điểm rèn luyện cao hơn thì cần phải cố gắng hơn trong các hoạt động ngoại khóa:

- Tích cực tham gia hoạt động câu lạc bộ, tham gia ban cán sự lớp;

- Tích cực tham gia các buổi hội thảo, các cuộc thi, phong trào sinh viên, hoạt động tình nguyện, hoạt động ngoại khoá;

- Đạt thành tích cao, được nhận giấy khen khi tham gia hoạt động đoàn hội hoặc đạt kết quả học tập tốt…

Nguồn tham khảo: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 06/03/2022.