Công thức tính chu vi hình tròn có ví dụ cụ thể, dễ hiểu

Hình tròn là một trong những hình thường gặp trong toán học và công thức tính chu vi hình tròn là công thức cơ bản mà ai cũng cần nhớ. Cùng nhau tìm hiểu công thức tính chu vi hình tròn nhé!

1. Khái niệm cơ bản của hình tròn

Khái niệm hình tròn

Xét theo mặt phẳng, hình tròn là vùng nằm giới hạn bên trong bởi một vòng tròn. Tâm, bán kính của hình tròn chính là tâm, bán kính của đường tròn bao quanh.

Tính chất của hình tròn

  • Hình tròn có tính đối xứng tròn.
  • Đường kính là trường hợp đặc biệt của dây cung vì đi qua tâm hình tròn và đây cũng chính là dây cung dài nhất.
  • Đường kính là đoạn thẳng có chiều dài lớn nhất đi qua tâm và chia hình tròn thành hai phần bằng nhau.
  • Độ dài của đường kính gấp hai lần độ dài của bán kính.

2. Công thức tính chu vi hình tròn

Khái niệm

Chu vi hình tròn hay độ dài đường tròn là đường biên giới hạn ngăn cách giữa bên trong với bên ngoài hình tròn.

Công thức

Chu vi hình tròn được tính bằng đường kính nhân với số Pi hoặc hai lần bán kính nhân với số Pi.

Công thức tính chu vi hình tròn chính là bằng 2 lần bán kính nhân với Pi.

C = r * 2 * π

Công thức tính chu vi hình tròn theo đường kính bằng chính đường kính nhân với Pi.

C = d * π

Trong đó:

  • r: Bán kính hình tròn
  • d: Đường kính hình tròn
  • π: Hằng số Pi (π = 3.14)

3. Một số ví dụ tính chu vi hình tròn

Ví dụ 1: Cho hình tròn tâm O có đường kính AB = 15 cm. Hãy tính chu vi hình tròn tâm O.

Bài giải:

Chu vi của hình tròn tâm O là:

C = d * π = 15 * 3,14 = 47,1 (cm)

Đáp số: 47,1 (cm)

Ví dụ 2: Một bảng chỉ đường hình tròn có bán kính là 15 cm. Hãy tính đường kính và chu vi của bảng chỉ đường đó.

Bài giải:

Đường kính của bảng chỉ đường là:

d = 2 * r = 2 * 15 = 30 (cm)

Chu vi của bảng chỉ đường là:

C = 2 * r * π = 2 * 15 * 3,14 = 94,2 (cm)

Đáp số:

Đường kính d = 30 (cm)

Chu vi C = 94,2 (cm)

Ví dụ 3: Một bánh xe ô tô có chu vi là 119,32 cm. Hãy tìm bán kính và đường kính của bánh xe.

Bài giải:

Ta có C = d * π => d = C / π

Áp dụng công thức trên ta có đường kính của bánh xe là:

d = C / π = 119,32 / 3,14 = 38 (cm)

Bán kính của bánh xe là:

d = 2 * r => r = d / 2 = 38 / 2 = 19 (cm)

Đáp số:

Đường kính d = 38 (cm)

Bán kính r = 19 (cm)