Có được ứng trước lương tháng 01/2023 để nghỉ Tết?

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 rơi vào nửa cuối tháng 01, nhiều công ty chưa đến kỳ trả lương. Trong khi đó, người lao động lại rất cần tiền để sắm sửa và chi tiêu dịp Tết. Lúc này, người lao động có được ứng trước lương tháng 01 để nghỉ Tết không?

1. Người lao động có được ứng lương để tiêu Tết không?

Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Số tiền này được người sử dụng lao động thanh toán theo đúng kỳ hạn mà các bên đã thỏa thuận.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, dù chưa đến kỳ trả lương nhưng người lao động có thể tạm ứng trước tiền lương. Cụ thể, theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được tạm ứng lương trong các trường hợp sau:

(1) - Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán mà công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng (căn cứ khoản 3 Điều 95 Bộ luật Lao động năm 2019).

(2) - Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi (căn cứ khoản 1 Điều 101 Bộ luật Lao động năm 2019).

(3) - Người lao động thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên được tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày tạm thời nghỉ việc nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng, riêng người lao động đi nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương (căn cứ khoản 2 Điều 101 Bộ luật Lao động năm 2019).

(4) - Người lao động nghỉ hằng năm được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ (căn cứ khoản 3 Điều 101 Bộ luật Lao động năm 2019).

(5) - Người lao động được tạm ứng 50% lương trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc để xác minh vụ việc vi phạm kỷ luật lao động (căn cứ khoản 2 Điều 128 Bộ luật Lao động năm 2019).

Từ những trường hợp trên, có thể thấy dù chưa đến kỳ lãnh lương nhưng người lao động hoàn toàn có thể ứng trước lương để tiêu Tết nếu có thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Vì vậy, người lao động có thể chủ động đề nghị về việc ứng trước lương tháng 01/2023 với người sử dụng lao động. Nếu người sử dụng lao động đồng ý thì người lao động sẽ được nhận lương trước hạn.

Đây là hình thức nhận lương trước hạn chứ không phải là vay người sử dụng lao động nên người lao động sẽ không bị tính lãi với số tiền ứng trước.

2. Nghỉ Tết được ứng trước tối đa bao nhiêu lương?

Như đã phân tích, việc ứng lương để nghỉ Tết phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Nếu như các trường hợp khác được quy định cụ thể mức tạm ứng lương tối thiểu hoặc tối đa thì quy định về trường hợp ứng lương theo thỏa thuận của các bên lại không có nội dung này.

Do đó, số tiền ứng trước lương sẽ được căn cứ theo thỏa thuận của các bên. Nói cách khác, người lao động và người sử dụng lao động có thể tùy ý thỏa thuận về số tiền được ứng trước mà không bị giới hạn.

Thông thường, số tiền lương tạm ứng sẽ được các bên xác định dựa trên mức mà người lao động đề xuất và khả năng đáp ứng của công ty.

Do đó, tùy trường hợp mà người sử dụng lao động có thể đồng ý tạm ứng trước cho người lao động 30% hoặc 50% hoặc thậm chí 100% lương của tháng đang làm việc.

Như vậy, số tiền người lao động được ứng trước khi nghỉ Tết này sẽ do các bên tự thương lượng mà không giới hạn mức tối đa.

3. Gộp phép năm vào Tết, người lao động được thanh toán tiền tàu xe?

Tết Nguyên đán là dịp nghỉ lễ dài nhất năm, do đó, để có thể kéo dài kỳ nghỉ này, nhiều người lao động đã gộp số ngày nghỉ hằng năm chưa nghỉ hết vào dịp này. Với việc nghỉ gộp phép năm, người lao động sẽ được hưởng quyền lợi về việc thanh toán tiền tàu xe và tiền lương ngày đi đường.

Cụ thể, khoản 1 Điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm theo khoản 6 Điều 113 của Bộ luật Lao động do hai bên thoả thuận.

Theo đó, khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì sẽ được thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường. Số tiền này sẽ căn cứ vào thỏa thuận cụ thể giữa các bên.

Lưu ý, căn cứ khoản 6 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019, quyền lợi này chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm. Đồng nghĩa với đó, nếu người lao động đã được hưởng thì dù nghỉ gộp phép năm vào Tết cũng sẽ không được thanh toán tiền lương và tàu xe đi đường nữa.

Nguồn: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 13/12/2022.