Có đúng một người phải tiêm đủ 7 mũi vắc xin phòng Covid-19?

Sau khi Bộ Y tế ban hành Quyết định số 43/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung Quyết định 3588 ngày 26/7/2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng Covid-19, dư luận có nhiều ý kiến về việc một người phải tiêm đến 07 mũi vắc xin phòng Covid-19. Vậy thực hư thế nào?

1. Mẫu giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 mới có đến 7 mũi?

Mẫu Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 theo quy định cũ tại Quyết định 3588 chỉ có thông tin của công dân gồm họ và tên, ngày sinh, số Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu hoặc mã số ID, số điện thoại, địa chỉ và thông tin của hai mũi vắc xin phòng Covid-19 cùng chữ ký, đóng dấu của cơ sở tiêm chủng tương ứng với mỗi mũi tiêm.

Tuy nhiên, với mẫu Giấy mới, Bộ Y tế đã bổ sung thêm một số nội dung cũng như sửa đổi một số nội dung. Cụ thể:

- Liều cơ bản gồm 03 mũi (mũi 01, mũi 02, mũi 03 tương ứng với ngày và loại vắc xin được tiêm của từng mũi).

- Liều bổ sung: Bộ Y tế không gọi tên mũi tiêm cụ thể mà chỉ nêu thông tin về ngày tiêm và loại vắc xin tiêm.

- Liều nhắc lại: Ở mục này, Bộ Y tế liệt kê 03 mũi: Mũi 01, mũi 02 và mũi 03 với ngày tiêm và loại vắc xin tiêm.

Đặc biệt, hiện nay, Bộ Y tế đã hướng dẫn một liều nhắc lại và trong tương lai có thể sẽ có mũi thứ hai, mũi thứ ba. Những mũi sau sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Dưới đây là cụ thể mẫu Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19.

Tải về

phai-tiem-du-7-mui-vac-xin-phong-covid-19-1

2. Một người phải tiêm đủ 7 mũi vắc xin phòng Covid-19 không?

Trước hết, để trả lời cho câu hỏi này, cần phải biết liều cơ bản là gì? Liều bổ sung là gì? Và liều nhắc lại là gì? Theo đó, có thể hiểu:

- Liều cơ bản: Liều tiêm được nhà sản xuất hướng dẫn: Vắc xin AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Moderna, VeroCell đều tiêm 02 mũi; vắc xin Janssen chỉ tiêm 01 mũi (hiện Việt Nam chưa tiếp nhận loại vắc xin này), vắc xin Abdala của Cu Ba tiêm 03 mũi (theo Quyết định số 4471/QĐ-BYT ngày 17/9/2021).

- Liều bổ sung: Là liều tiêm bổ sung vắc xin phòng Covid-19 khi hiệu quả miễn dịch của liều cơ bản bị giảm dần, áp dụng với một số đối tượng có hệ miễn dịch kém như người bị ung thư, HIV… hoặc đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin VeroCell, Sputnik V.

Liệu vắc xin được sử dụng để tiêm liều bổ sung là cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA; khoảng cách tiêm giữa mũi bổ sung so với mũi cuối cùng của liều cơ bản là từ 28 ngày - 03 tháng (theo Công văn 10722 của Bộ Y tế ngày 17/12/2021).

- Liều nhắc lại: Đây là liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc bổ sung. Trong đó, Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về loại vắc xin và khoảng cách giữa mũi tiêm liều nhắc lại và liều cơ bản như sau:

Loại vắc xin ở liều cơ bản/bổ sung Vắc xin tiêm nhắc lại Khoảng cách
Cùng loại vắc xin Cùng loại vắc xin đã tiêm ở liều cơ bản, bổ sung hoặc mRNA Ít nhất 03 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
Khác loại vắc xin Vắc xin mRNA -
VeroCell VeroCell hoặc mRNA hoặc AstraZeneca -

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin nêu trên được cấp khi cá nhân đã hoàn thành xong việc tiêm chủng. Với mục tiêu bao phủ vắc xin cho toàn dân, căn cứ hướng dẫn của nhà sản xuất cùng Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới, việc tiêm vắc xin Covid-19 mũi nhắc lại và mũi bổ sung là cần thiết.

Do đó, việc ban hành mẫu Giấy xác nhận tiêm chủng nhằm mục đích sử dụng thống nhất, đảm bảo thể hiện đầy đủ các mũi tiêm cần thiết của một người gồm liều cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại, có thể áp dụng trong thời gian dài, tránh việc sửa đổi, bổ sung gây khó khăn trong quá trình áp dụng quy định về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 sau này.

Điều đó đồng nghĩa, không phải mọi cá nhân đều phải tiêm đủ 07 mũi vắc xin. Giấy xác nhận này có thông tin của 07 mũi tiêm vắc xin để sử dụng lâu dài cho những người tiêm loại vắc xin cần thiết phải bổ sung thêm liều tiêm sau này theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nguồn tham khảo: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 10/01/2022.