Chậu cây binlet – pl – eu – 22

Nguyên vật liệu: PDM (Đá hoàn nguyên)

Kích thước:

:point_right: Đường kính: 800mm x H: 415mm Trọng lượng: 180kg

:point_right: Đường kính: 1150mm x H: 475mm Trọng lượng: 450kg

:fire: Link sản phẩm: BINLET – PL – EU – 22 – Binlet


:house: Tầng 5, Số 38 Đường ven hồ Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

:phone: (024) 22 848484 - (024) 66 848484

:telephone_receiver: 0901 432 432

:envelope_with_arrow: [email protected]

:globe_with_meridians: https://www.binlet.com.vn/