Cách tính tiền thai sản và những mức hưởng chế độ thai sản mới nhất

Nhà nước ta đã liên tục cập nhật và thay đổi các chính sách và cách tính tiền chế độ thai sản sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Chính vì thế, việc tính tiền chế độ thai sản khi sinh con như thế nào luôn là vấn đề mà nhiều người lao động quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu những quy định cụ thể và mới nhất trong năm nhé!

1. Tính tiền nghỉ những ngày đi khám thai

Theo Điều 31, Điều 32 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động nữ trong thời gian mang thai sẽ được nghỉ việc khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày. Tuy nhiên, với những trường hợp nhà ở xa cơ sở khám bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

Theo Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

 • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
 • Đối với trường hợp người lao động chưa đóng BHXH đủ 06 tháng thì khi nghỉ khám thai mức tính sẽ là bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đã đóng BHXH.
 • Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Như vậy, người lao động nữ có thể dễ dàng tính tiền nghỉ đối với những ngày đi khám thai theo công thức sau:

Tiền thai sản = Số ngày nghỉ theo Luật x (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai/24)

Trong đó, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

2. Tính tiền một lần khi sinh con

Dựa theo điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định rằng:

 • Lao động nữ khi sinh em bé hoặc nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc nhận con nuôi.
 • Với trường hợp sinh con nhưng chỉ có người cha tham gia BHXH thì người cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi người con.

Ví dụ: Mức lương cơ sở của người lao động trong năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng. Như vậy, bạn có thể tính tiền một lần sinh con theo công thức sau:

Tiền trợ cấp 01 lần khi sinh con = 1.490.000 x 2 = 2.980.000 đồng/mỗi con

3. Tính tiền thai sản trong thời gian nghỉ sinh nở

Đối với người mẹ

Theo Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con được nghỉ trước và sau sinh là 06 tháng. Với trường hợp sinh đôi hoặc sinh ba thì tính từ con thứ hai trở lên mỗi người con thì mẹ sẽ được nghỉ thêm 01 tháng.

Công thức tính mức hưởng cụ thể như sau:

Mức hưởng 01 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

 • Ví dụ 1: Chị A dự sinh vào ngày 16/03/2021, có quy trình đóng BHXH như sau:

- Từ tháng 10/2020 đến tháng 01/2021 (4 tháng) đóng bảo hiểm là 6.500.000 đồng/tháng.

- Từ tháng 02/2021 đến tháng 03/2021 (2 tháng) đóng bảo hiểm là 7.500.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức tiền thai sản chị A sẽ nhận được là: ((6.500.000 x 4) + (7.500.000 x 2))/6 = 6.833.333 đồng/tháng. Chị A nghỉ thai sản 06 tháng khi sinh con, tiền thai sản chị A được hưởng = 6.833.333 x 6 tháng = 40.999.998 đồng.

 • Ví dụ 2: Chị M dự sinh còn 13/05/2021, thuộc diện mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh có thẩm quyền, có thời gian đóng BHXH như sau:

- Từ tháng 05/2018 đến tháng 04/2020 (24 tháng) đóng BHXH với mức lương 8.500.000 đồng/tháng.

- Từ tháng 05/2020 đến tháng 08/2020 (4 tháng) đóng BHXH với mức lương 7.000.000 đồng/tháng.

- Từ tháng 09/2020 đến tháng 04/2021 (8 tháng), nghỉ dưỡng thai, không đóng BHXH.

Như vậy, mức tiền thai sản chị M sẽ nhận được là: ((7.000.000 x 4) + (8.500.000 x 2))/6 = 7.500.000 đồng/tháng. Chị M nghỉ thai sản 06 tháng khi sinh con, tiền thai sản chị M được hưởng = 7.500.000 x 06 tháng = 45.000.000 đồng.

Đối với người cha

1. Nghỉ chế độ thai sản trong vòng 30 ngày kể từ ngày vợ sinh:

Theo Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam có đóng BHXH và có vợ sinh trong vòng 30 ngày đầu từ ngày vợ sinh được hưởng chế độ thai sản như sau:

 • 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường.
 • 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
 • 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.
 • 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Cụ thể công thức tính như sau:

Tiền thai sản = Số ngày nghỉ x (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ/24)

Trường hợp khi nghỉ chưa đóng BHXH đủ 06 tháng thì tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đã đóng BHXH.

Lưu ý: Nếu người chồng tham gia BHXH, khi vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Những ngày không đi làm sẽ không được hưởng lương do doanh nghiệp chi trả (trừ trường hợp nghỉ phép năm theo quy định của Bộ luật Lao động).

2. Nghỉ hưởng chế độ thai sản của vợ:

Trường hợp 1: Chỉ có mẹ tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

 • Tiền thai sản 01 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ.
 • Tiền thai sản 01 ngày trong trường hợp có ngày lẻ = Tiền thai sản 01 tháng/30.

Trường hợp 2: Cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

 • Tiền thai sản 01 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.
 • Tiền thai sản 01 ngày trong trường hợp có ngày lẻ = Tiền thai sản 01 tháng/30.

Trường hợp 3: Chỉ có mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

 • Tiền thai sản 01 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ.
 • Tiền thai sản 01 ngày trong trường hợp có ngày lẻ = Tiền thai sản 01 tháng/30.

Trường hợp 4: Cả cha và mẹ đều tham gia BHXH nhưng người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà chết thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

 • Tiền thai sản 01 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.
 • Tiền thai sản 01 ngày trong trường hợp có ngày lẻ = Tiền thai sản 01 tháng/30.

Trường hợp 5: Chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

 • Tiền thai sản 01 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.
 • Tiền thai sản 01 ngày trong trường hợp có ngày lẻ = Tiền thai sản 01 tháng/30.

Với trường hợp người cha đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

4. Tiền dưỡng sức sau sinh

Theo Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người mẹ sau thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe còn yếu thì trong khoảng 30 ngày đầu đi làm được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 - 10 ngày.

Theo đó, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở, được tính theo công thức sau:

Tiền dưỡng sức sau sinh = Số ngày nghỉ dưỡng sức x 30% x Mức lương cơ sở ( 1.490.000).

Lưu ý: Số ngày nghỉ dưỡng sức, hồi phục sức khỏe cho người lao động sẽ được Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, nếu đơn vị chưa có công đoàn thì người sử dụng lao động có thể quyết định:

 • Tối đa 10 ngày với lao động nữ sinh từ hai con trở lên cùng lúc.
 • Tối đa 7 ngày với lao động nữ sinh con bằng phương pháp phẫu thuật.
 • Tối đa 5 ngày với các trường hợp khác.

Nguồn tham khảo: Thư viện pháp luậtLuật Việt Nam - Ngày cập nhật: 08/11/2021.