Cách để biết tiền Bảo hiểm xã hội 1 lần đã bao gồm tiền trượt giá hay chưa

Tiền trượt giá là số tiền mà ai cũng quan tâm khi rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần. Sau đây, sẽ hướng dẫn bạn 02 cách để kiểm tra xem tiền BHXH 1 lần mà cơ quan BHXH chi trả đã có tiền trượt giá hay chưa.

1. Xem phần tính chi tiết đính kèm quyết định hưởng BHXH 1 lần

Đây là cách đơn giản và nhanh chóng nhất để biết tiền BHXH 1 lần đã bao gồm cả tiền trượt giá chưa.

Hầu hết người lao động khi nhận tiền BHXH 1 lần đều được cơ quan BHXH cấp giấy quyết định hưởng BHXH 1 lần kèm theo sau là phần tính chi tiết tiền BHXH 1 lần.

Để kiểm tra, người lao động chỉ cần lật mở trang tính chi tiết tiền BHXH 1 lần để xem tiền lương/thu nhập đóng BHXH của mình có được nhân với hệ số trượt giá hay không.

Lúc này sẽ xảy ra một trong 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Tiền lương/thu nhập đóng BHXH ở tất cả các giai đoạn đều được nhân với hệ số 1

Điều này đồng nghĩa rằng số tiền BHXH 1 lần được nhận chưa bao gồm tiền trượt giá. Bởi với trường hợp rút BHXH 1 lần tại năm 2022 như hình minh họa thì hệ số được nhân với tiền lương/thu nhập đã đóng BHXH của người lao động phải thực hiện theo bảng sau:

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mức điều chỉnh 5,10 4,33 4,09 3,96 3,68 3,53 3,58 3,59 3,46 3,35 3,11 2,87 2,67 2,47 2,01
Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mức điều chỉnh 1,88 1,72 1,45 1,33 1,25 1,20 1,19 1,16 1,12 1,08 1,05 1,02 1,00 1,00

Theo đó, hệ số ở năm 2018 phải là 1,08; hệ số ở năm 2019 là 1,02 chứ không phải áp dụng chung là hệ số 1 ảnh.

Do vậy, có thể khẳng định, số tiền BHXH 1 lần trong trường hợp này là chưa tính tiền trượt giá.

Trường hợp 2: Tiền lương/thu nhập đóng BHXH ở các giai đoạn được nhân với các hệ số khác nhau

Đây là hình ảnh minh chứng cho việc tiền trượt giá đã được tính luôn vào số tiền BHXH 1 lần của người lao động.
Tuy nhiên, hệ số trượt giá trong ảnh là hệ số trượt giá áp dụng cho năm 2021. Do đó, nếu người lao động rút BHXH 1 lần trong năm khác cần đối chiếu với hệ số trượt giá của năm tương ứng để xem cơ quan BHXH đã tính đúng hệ số trượt giá cho mình hay chưa.

2. Tự tính trên Hệ thống tính BHXH 1 lần online và đối chiếu

Thay vì nhận mặt, nhiều người lại chọn nhận tiền BHXH 1 lần qua thẻ ATM nên được gửi luôn một khoản tiền nhất định về tài khoản mà không có quyết định hưởng kèm phần tính chi tiết mức hưởng.

Do đó, người lao động không thể xác định được tiền BHXH 1 lần đã tính cả tiền trượt giá hay chưa theo cách 1.

Lúc này, người lao động có thể truy cập hệ thống tính BHXH 1 lần tại link sau: Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Công cụ này sẽ tính chính xác tiền BHXH 1 lần của người lao động thuộc một trong 03 trường hợp sau:

- Có toàn thời gian tham gia BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

- Có toàn thời gian tham gia BHXH tự nguyện.

- Vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện.

Số tiền BHXH 1 lần được tính trên hệ thống đã bao gồm cả tiền trượt giá. Do đó, bạn chỉ cần đối chiếu kết quả này với số tiền BHXH 1 lần của mình:

- Tiền thực tế được nhận thấp hơn kết quả tính: Tiền BHXH 1 lần chưa có tiền trượt giá.

- Tiền thực tế được nhận bằng kết quả tính: Tiền BHXH 1 lần đã có tiền trượt giá.

Nguồn tham khảo: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 13/02/2022.